Now showing items 1-9 of 9

 • ANALYSIS OF IMPACT OF EXPERIMENT REALISATION ON MECHANICAL CHARACTERISTICS OF BIOMATERIALS 

  Slažanský, Martin
  Dizertační práce se zabývá věrohodností mechanického testování měkkých biologických tkání a predikčními schopnostmi různých modelů materiálů. Obě oblasti byly zkoumány užitím metody konečných prvků. První část práce je ...
 • Modelování šíření hluku uvnitř počítače 

  Nešetřil, Čeněk
  Vypracování studie o příčinách hluku u počítačů. Diskuse možnosti snížení vyzařovaného hluku na základě vhodně zvolené polohy zdrojů hluku a vhodně zvoleného umístění tlumících absorpčních vrstev.
 • Návrh a konstrukce větrné mikroelektrárny 

  Novák, Kamil
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí malé domácí elektrárny. Popisuje zařízení s třílistovým rotorem a jmenovitým výkonem 1kW. Prezentuje základní poznatky a pravidla pro stavbu a dává přehled o různých typech ...
 • Návrh a optimalizace struktur s elektromagnetickým zádržným pásmem 

  Kovács, Peter
  Dizertační práce pojednává o návrhu a optimalizaci periodických struktur s elektromagnetickým zádržným pásmem (EBG – electromagnetic band gap) pro potlačení povrchových vln šířících se na elektricky tlustých dielektrických ...
 • Odlitky v technické dokumentaci 

  Fišer, Petr
  Vytvořená bakalářská práce je zaměřena na tvorbu výkresové dokumentace odlitků. Prezentuje základní pravidla vytváření výkresové dokumentace, přehled o typech používaných výkresů a také uvádí jejich formální náležitosti. ...
 • Optimalizace pasivních metod snižování hluku počítačů pomocí modelování 

  Nešetřil, Čeněk
  Tato diplomová práce se zabývá šířením hluku uvnitř osobních počítačů a možnostmi jeho snižování. Pro vytvoření této práce byl použit program Ansys, ve kterém byly provedeny simulace šíření hluku a účinnost protihlukových ...
 • Počítačové modelování laserového svazku 

  Mittner, Ondřej
  Bakalářská práce popisuje teoreticky Gaussův svazek, jeho vlastnosti a jeho průchod optickými prvky. Pozornost je pak věnována především vytváření počítačových modelů Gaussova svazku v programu COMSOL Multiphysics, jejich ...
 • Smyčkové antény pro medicínské aplikace 

  Zejda, Luboš
  Tato práce je zaměřena na návrh smyčkových antén pro medicínské aplikace. Podstatou práce je ověřit funkčnost publikovaných širokopásmových smyčkových antén a vzájemně je porovnat. Porovnané antény jsou přepočteny na ...
 • Využití 3D počítačové grafiky pro aplikace v medicíně 

  Javůrek, Jan
  Tato diplomová práce se zbývá problematikou 3D počítačového geometrického modelování a návrhem  grafického systému pro využití v medicíně. Navržený grafický systém byl úspěšně implementován pro konkrétní aplikaci ve stomatologii.