Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza pořízení a využití osobního automobilu pro podnikání z hlediska daně z příjmů a daně z přidané hodnoty 

  Terschová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá pořízením a využitím osobního automobilu v podnikání z hlediska daně z příjmů a daně z přidané hodnoty. Věnuje se vysvětlení základních daňových pojmů a zaobírá se vlivem pořízení a provozu ...
 • Financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Pastyřík, Jaroslav
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku financování pořízení dlouhodobého majetku nákupem konkrétní společností. V teoretické části jsou popsány jednotlivé pojmy z oblasti financování dlouhodobého majetku, v praktické ...
 • Financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Pastyřík, Jaroslav
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku financování pořízení dlouhodobého majetku v konkrétní společnosti. V teoretické části jsou popsány jednotlivé pojmy z oblasti financování dlouhodobého majetku, v praktické části ...
 • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Řehořová, Ivana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti, kterými lze financovat dlouhodobý majetek. Obsahuje teoretické vymezení pojmů a finanční analýzu konkrétní společnosti. Dle této analýzy je stanoven návrh, jaké financování ...
 • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Pelánová, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku financování dlouhodobého majetku. Teoretická část obsahuje charakteristiku a členění dlouhodobého majetku. Stěžejní část tvoří objasnění podstaty způsobů financování dlouhodobého ...
 • Optimalizace daně z příjmů fyzických a právnických osob 

  Fričová, Andrea
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pořizovaní a odpisování dlouhodobého majetku jako nástroje daňové optimalizace ve firmě ABC, s.r.o., a to z pohledu zákona o daních z příjmů. Po analýze situace ve firmě následuje ...
 • Optimalizace daně z příjmů právnické osoby 

  Urbanová, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá výhodností a nevýhodností různých způsobů financování automobilu pro společnost MAVI ÚČTO s.r.o.. Pro analýzu byly poptány úvěry a leasingy od třech společností. Jsou prozkoumány z hlediska ...
 • Ovlivnění základu daně pořízením dopravního prostředku 

  Urbanová, Ivana
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku různých způsobů financování dlouhodobého majetku. Dále také sleduje ovlivnění základu daně při pořízení tohoto majetku úvěrem a leasingem. Obsahuje také daňovou uznatelnost ...
 • Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku 

  Abrahámková, Soňa
  Bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného způsobu financování pořízení nového vozidla a jeho vlivu na základ daně. Analyzuje a porovnává různé způsoby financování, jmenovitě pořízení v hotovosti, na úvěr a leasing, sleduje ...
 • Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku 

  Brabencová, Veronika
  Tato Bakalářská práce se zabývá výběrem ideálního způsobu financování pořízení nového CNC obráběcího stroje pro společnost BHB Dědová s.r.o. Porovnává různé způsoby pořízení tohoto majetku, především na úvěr a leasing a ...
 • Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku 

  Prosserová, Kateřina
  Bakalářská práce se zaměřuje na výběr pro firmu nejlepšího způsobu financování pořízení nového dlouhodobého majetku a jeho vliv na základ daně. Srovnává různé způsoby pořízení majetku do společnosti. V bakalářské práci je ...
 • Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku 

  Czeczotková, Iveta
  Tato bakalářská práce se zabývá nalezením ideálního způsobu financování nového automobilu pro společnost M&S Elektro Třinec s. r. o. Porovnává různé způsoby pořízení, především úvěr a leasing a hledá variantu, která za ...
 • Ovlivnění základu daně způsobem pořízení dopravního prostředku 

  Kalábová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vhodného financování nového automobilu pro Radka Pelikána, fyzickou osobu podnikající na živnostenské oprávnění. Sleduje ovlivnění základu daně při různých formách financování, ...
 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Boháčková, Adriana
  Bakalářská práce se zaměřuje na varianty financování pořízení dlouhodobého majetku. V teoretické části představí následující definice ekonomických pojmů jako dlouhodobý majetek, odpisy, jednotlivé varianty financování a ...
 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Tomaštík, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá důležitostí a následnou formou financování pořízení dlouhodobého majetku daného výrobního podniku, kde se porovnají dostupné možnosti financování a následně se vybere nejlepší možná varianta ...
 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Kroutilová, Veronika
  Bakalářská práce se zaměřuje na varianty financování pořízení dlouhodobého majetku. V teoretické části vysvětlí základní pojmy jako je dlouhodobý majetek, způsoby financování majetku a finanční analýza. V praktické části ...
 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Kroutilová, Veronika
  Bakalářská práce se zaměřuje na varianty financování pořízení dlouhodobého majetku. V teoretické části vysvětlí základní pojmy jako je dlouhodobý majetek, způsoby financování majetku a finanční analýza. V praktické části ...