Now showing items 1-9 of 9

 • Funkční díly v ocenění stavebního objektu 

  Ševčík, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá porovnáním stávajícího systému ocenění stavebních prací podle TSKP se systémem oceňování pomocí funkčních dílů. Je demonstrována výhoda funkčních dílů, které umožňují kalkulovat náklady celého ...
 • Nabídková cena stavebního díla 

  Ševčík, Jaroslav
  Cílem bakalářské práce je ocenit stavbu, pro kterou je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. V teoretické části se zabývám cenotvorbou v průběhu životního cyklu stavebního projektu. V praktické části jsem dále rozpracoval ...
 • Pořizovací a provozní náklady (efektivnost) různých typů vedení VN 

  Veselý, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá hodnocením efektivnosti investic různých typů vedení vysokého napětí z hlediska pořizovacích a provozních nákladů. V práci je popsána problematika regulovaného prostředí v oblasti elektroenergetiky, ...
 • Pořizovací a provozní náklady vybraného stavebního objektu 

  Janků, Tereza
  Diplomová práce se zabývá jak pořizovacími tak i provozními náklady. Nejdříve jsme v rozpočtovacím programu zjistili cenu celého objektu a i dílčích částí. Dílčí rozpočty byly vypracovány pouze pro určité materiály, které ...
 • Posouzení návratnosti investice do nízkoenergetického nebo pasivního rodinného domu 

  Ryba, Radim
  Předmětem zájmu diplomové práce jsou nízkoenergetické a pasivní rodinné domy. Hlavním cílem je porovnání pořizovacích a provozních nákladů nízkoenergetických a pasivních domů s konvenční výstavbou nabízející se na trhu s ...
 • Řízené odvlhčování v letním období 

  Voleš, Jakub
  Předmětem diplomové práce je návrh a zhodnocení dvou variant stavební úpravy (rekonstrukce) stávajícího vzduchotechnického zařízení, které obsluhuje laboratorní prostory pro výrobu mikroelektroniky společnosti GL Electronic, ...
 • Tržní hodnota a rozpočtovaná cena věci nemovité 

  Olbrechtová, Zuzana
  Práce se zaměřuje na tržní hodnotu a rozpočtovanou cenu věci nemovité. Řešen je zejména rozdíl zmiňované tržní hodnoty a rozpočtované ceny u vybraných věcí nemovitých. Aby mohl být tento rozdíl posuzován a vyhodnocen, byla ...
 • Variantní řešení rekonstrukce systémů vzduchotechniky prostoru laboratoří 

  Faltys, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením dvou variant rekonstrukce systému vzduchotechniky pro polovinu 3.NP v laboratorní budově společnosti BioVendor – Laboratorní medicína a.s. Zařízení je navrženo tak, aby splňovalo ...
 • Způsoby vytápění rodinného domu 

  Ševčík, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je ekonomické zhodnocení čtyř vybraných technologií používaných k vytápění a návrh otopné soustavy. Úvodní část se zabývá problematikou vytápění rodinného domu, druhy otopných soustav a vlivy ...