Now showing items 1-2 of 2

  • Oprava a zesílení železobetonové stropní konstrukce 

    Klimeš, Petr
    Diplomová práce se zabývá zesílením stávající konstrukce monolitického stropu pro vestavbu dvojice eskalátorů. V rámci úprav je budována nová předpjatá výměna, sloupy osazené v nových polohách a zhotoveno zesílení stávajících ...
  • Smyková únosnost spřažených plechobetonových desek. 

    Holomek, Josef
    Předmětem předkládané dizertační práce je experimentální i teoretický výzkum spřažených plechobetonových desek. Práce se zabývá také tvorbou numerických modelů spřažených desek. Návrh nových typů spřažených plechobetonových ...