Now showing items 1-7 of 7

 • LABORARTORY BRNO 

  Lindovská, Lucie
  Koncept řešení velmi exponovaného nároží ulic Koliště a Milady Horákové se snaží těžit z benefitů parcely, a zároveň eliminovat její největší nedostatek - izolovanost dopravou. Návrh se zároveň snaží posunout hranice ve ...
 • Návrh podchodu pod železniční tratí 

  Rotroeklová, Petra
  Předmětem bakalářské práce je návrh železobetonového podchodu pod železniční tratí. Konstrukce podchodu byla uvažována jako uzavřený rám, který je založený plošně na pružném podloží. V práci byl řešen jeden dilatační celek ...
 • Návrh železobetonového podchodu 

  Kopřiva, Jan
  Cílem práce je navrhnout nosnou konstrukci železobetonového podchodu pod dálnicí. Délka přemostění je 4m. Konstrukce je uvažována jako rám vetknutý do základů. V práci bude navržena horní deska rámu, stěna a základový pás.
 • Řešení pěší dopravy přes třídu Generála Píky v Brně 

  Ježek, Jan
  Předmětem bakalářské práce je variantní návrh úrovňového přecházení chodců přes ulici třída Generála Píky v Brně. Ve stávajícím stavu je ulice vedena ve čtyřpruhovém uspořádání a přecházení je řešeno podchodem, který však ...
 • Terminál Unkovice VRT 

  Machová, Petra
  Cílem diplomové práce je kompletní dispoziční návrh přestupního terminálu na plánované vysokorychlostní trati Brno – Břeclav. Práce se věnuje kolejovému řešení ve stanici s odbočkou na vysokorychlostní trať vedoucí do ...
 • VEŘEJNÝ MĚSTSKÝ PROSTOR - PŘEDNÁDRAŽÍ BRNO 

  Votroubek, Vít
  Veřejný městský prostor Brněnského přednádraží je rušnou tepnou v blízkosti centra. Tento prostor má svá specifika a svůj vlastní život. Je to jedno velké divadlo pod širým nebem se skrytým potenciálem a osobitým rázem. ...
 • Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na I/43 Černá Hora - Sebranice 

  Bažant, Petr
  Předmětem diplomové práce je část silnice I/43 v úseku mezi městysem Černá Hora a obcí Sebranice. Cílem práce je identifikovat problematická místa z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu a navrhnout vhodná opatření. ...