Now showing items 1-6 of 6

 • Metodika ohledání nemovitostí pro ocenění jednotlivých typů objektů užívaných pro bydlení 

  Tylšarová, Soňa
  V této diplomové práci je zpracován přehled podkladů a postup místního šetření pro oceňování jednotlivých typů nemovitostí určených pro bydlení. Práce je zaměřena na ohledání nemovitosti při místním šetření u jednotlivých ...
 • Morfologie zbroje 

  Bařák, Hynek
  Ve své bakalářské práci jsem velmi inspirován středověkem, který má velký vliv na moji tvorbu. Je to období, o které se aktivně zajímám, a provází mě prakticky od dětství. V obrazech se objevují hlavně motivy rytířské ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Škarka, Jan
  Bakalářská práce ukazuje a vysvětluje základní pojmy, které se používají v oblasti systému plánování projektu výstavby. Úkolem této bakalářské práce je seznámení s konkrétními způsoby a postupy plánování průběhu projektu ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Klec, Martin
  Bakalářská práce se věnuje a současně vysvětluje základní pojmy, které se týkají oblasti systému plánování průběhu výstavby. Cílem této práce je seznámení s konkrétními principy, metodami a postupy plánování průběhu projektu ...
 • Řízení průběhu zakázky výrobou 

  Smrtníková, Lucie
  V této bakalářské práci se budu zabývat Řízením průběhu zakázky výrobou. K tomuto tématu jsem si vybrala konkrétní firmu, u které jsem čerpala podklady a následně zpracovávala postup realizace zakázky. V práci jsem se dále ...
 • Základní otázky znalecké činnosti 

  Bradáčová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá základními otázkami znalecké činnosti s podrobnějším zaměřením na problémy, které mohou vzniknout v souvislosti s praktickou činností znalců při vypracovávání znaleckých posudků, hlavně tedy při ...