Now showing items 1-13 of 13

 • Bytový dům Slavkov u Brna. Řešení technologické etapy prací vnitřních a dokončovacích. 

  Šmerda, Michal
  V bakalářské práci se zabývám vnitřními dokončovacími pracemi bytového domu ve Slavkově u Brna. Jsou zde podrobně zpracovány technologické předpisy na provádění vnitřních dělících konstrukcí, vnitřních omítek a podlahových ...
 • Dům s pečovatelskou službou - dokončovací práce 

  Lysáková, Vanda
  Předmětem bakalářské práce je zpracování technologické etapy dokončovacích prací podlah v domě s pečovatelskou službou. V prostorách parkoviště jsou porovnány tři varianty skladby. Podlahy jsou posouzeny z hlediska finančního, ...
 • Komplexní podlahový systém pro extrémní podmínky expozice 

  Šlancar, Jakub
  Práce navrhuje vysoce odolný potěr dosahující pevnosti v tlaku minimálně 80 MPa v kombinaci s vhodným adhezním můstkem a jinými příměsemi modifikujícími výsledné vlastnosti. Dále se také zabývá současným stavem trhu s ...
 • Modifikace silikátových materiálů pro podlahy 

  Šlechtický, Luboš
  Bakalářská práce je věnována problematice podlahových materiálů na bázi cementu a sádry. V úvodní části jsou rozvedeny všeobecné vlastnosti a obecné požadavky na podlahy, dále jsou představeny nejdůležitější vlastnosti ...
 • Multifunkční objekt ve Starém Ransku, práce vnitřní a dokončovací 

  Kudiovský, Filip
  Předmětem bakalářské práce je řešení technologické etapy vnitřních a dokončovacích prací na multifunkčním objektu ve Starém Ransku. Konkrétně se tato práce zaměřuje na provádění podlahových konstrukcí a to od provedení ...
 • Novostavba bytových domů, II. etapa „Díly za Svatým Jánem“ v Kuřimi, práce vnitřní a dokončovací. 

  Běťák, Rostislav
  Bakalářská práce se zabývá vnitřními a dokončovacími pracemi v bytovém domě – blok F. Novostavba se nachází v obci Kuřim, v její části „Díly za Svatým Jánem“ na ulici Metelkova. Objekt se nachází na parcele číslo 2642/431 ...
 • Polyfunkční dům v Uherském Hradišti 

  Maňásková, Kristýna
  Předmětem diplomové práce je zpracování stavební technické části projektové dokumentace pro realizaci stavby – Polyfunkční dům v Uherském Hradišti. Objekt je třípodlažní s obytným podkrovím a garážemi v suterénu. Pozemek ...
 • Rodinný dům 

  Pourová, Veronika
  Téma bakalářské práce je novostavba rodinného domu v Miletíně. Rodinný dům je stavba pro trvalé rodinné bydlení s jednou bytovou jednotkou. Jedná se o rodinný dům se dvěmi nadzemními podlažími a suterénem. Rodinný dům je ...
 • Stavebně technologická etapa provádění podlah v bytovém viladomě ve Žďáru nad Sázavou 

  Kalců, Martin
  Práce se zabývá realizací technologické etapy provádění podlah v bytovém viladomě ve Žďáře nad Sázavou. Práce zpracovává navržené skladby podlah v pěti nadzemních a jednom podzemním podlaží. Poukazuje na možné alternativy, ...
 • Stavebně technologická etapa provedení dokončovacích prací bytového domu v Oslavanech 

  Pelc, Miloš
  Bakalářská práce řeší stavebně technologickou etapu dokončovacích prací bytového domu v Oslavanech u Brna. Hlavní část práce tvoří technologické předpisy. V předpisech je řešeno provádění roznášecích vrstev podlah, nášlapných ...
 • Stavebně technologická studie etapy provedení podlah ve sportovní hale 

  Šaroun, Vít
  Bakalářská práce se zabývá realizací stavebně technologické etapy provádění podlah ve sportovní hale. Řešený objekt je plánovaný v Novém Městě na Moravě. Práce zpracovává navržené skladby podlah hrací plochy a v zázemí ...
 • Stavebně technologická studie stavebních úprav městského úřadu 

  Česlík, Adam
  Bakalářská práce se zabývá řešením vybraných částí technologické studie rekonstrukce a nástavby Městského úřadu v Krnově na Vodní 1, se zaměřením na provádění podlah a fasády. Pro celou stavbu bude vypracován časový plán, ...
 • Studie obchodní strategie organizace 

  Hercigová, Nikola
  Diplomová práce analyzuje současnou situaci firmy ST Profi podlahy. Vzhledem k povaze podnikání je představen sortiment společnosti, podnikové procesy a nákupní atmosféra. Obsahem jsou návrhy na rozšíření nabídky zboží a ...