Now showing items 1-20 of 200

 • Analýza podnikatelského prostředí 

  Horáková, Eva
  V této bakalářské práci bude analyzováno podnikatelské prostředí. V teoretické části bude popsáno prostředí firmy, překážky a problémy podnikání. V praktické části bude tato teorie přenesena na vybranou firmu a na závěr ...
 • Analýza podnikatelského prostředí 

  Horáková, Eva
  V této bakalářské práci bude analyzováno podnikatelské prostředí. V teoretické části bude popsáno prostředí firmy, překážky a problémy podnikání. V praktické části bude tato teorie přenesena na vybranou firmu a na závěr ...
 • Analýza pořízení a využití osobního automobilu pro podnikání z hlediska daně z příjmů a daně z přidané hodnoty 

  Terschová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá pořízením a využitím osobního automobilu v podnikání z hlediska daně z příjmů a daně z přidané hodnoty. Věnuje se vysvětlení základních daňových pojmů a zaobírá se vlivem pořízení a provozu ...
 • Daňové aspekty elektronického obchodu 

  Žambochová, Alice
  Tato bakalářská práce se zabývá daňovou problematikou v oblasti elektronického obchodu. Obsahem práce je analýza prostředí elektronického obchodu a daňové legislativy. V praktické části jsou pak získané teoretické poznatky ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Pomykalová, Andrea
  Architektonický a urbanistický koncept vychází z původního záměru rozdělení parcel (dlouhé a úzké) a zachování trasy pro chodce(z náměstí do sídliště). Samotný tvar budovy je filozofií dvou hmot znázorňujících spojení dvou ...
 • Elektronický obchod dumelektra.cz 

  Grochál, Petr
  Práce se zabývá myšlenkou podnikání na internetu. V této souvislosti jsou v práci uvedeny možnosti jakým způsobem je možné zprovoznit elektronický obchod. Dále je zde zde popis jednoho takového fungujícího obchodu, který ...
 • Expanze společnosti ZKL, a.s. na maďarský trh 

  Hrnčířová, Barbora
  Hlavním cílem této diplomové práce je formulování strategie vstupu společnosti ZKL, a.s. na maďarský trh. Teoretická část shrnuje nejnovější poznatky z literatury v oblasti strategické analýzy a expanze společnosti na ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Kočí, Alena
  Cílem práce je posoudit způsoby financování rozšíření podnikatelského záměru vybrané firmy se zaměřením na možnosti financování z Evropských fondů. Úvodní část uvádí možnosti financování podniků a jejich investičních záměrů ...
 • Fondy Evropské unie a návrh financování projektu 

  Daňhelová, Aneta
  Bakalářská práce řeší problematiku čerpání dotací ze strukturálních fondů Evropské unie a ostatní moţnosti financování. Jejím záměrem je porozumět a zorientovat se v problematice získávání prostředků na financování ...
 • Konverze Baťových výrobních staveb 

  Németh, Ondřej
  Bakalářská práce vychází z architektonické studie zpracované v zimním semestru 4.ročníku bakalářského studia na téma konverze Baťových výrobních staveb ve Zlíně. Cílem bylo navrhnout možnost alternativního využití dvou ...
 • Model e-aukce pro firmu 

  Gazdíková, Pavla
  Diplomová práce se ve své úvodní části zabývá teoretickými poznatky z oblasti interního internetového nákupu a e-aukcí. Druhá část práce je tvořena analýzou současného stavu ve firmě. Ve třetí, stěžejní části, je předložen ...
 • Motivace podnikatelů v oblasti jazykového vzdělávání 

  Křikavová, Zuzana
  Diplomová práce se zaměřuje na motivaci podnikatelů k podnikání v oblasti jazykového vzdělávání a motivaci v rozvoji podnikatelské činnosti. Teoretická část práce vymezuje základní pojmy z oboru motivace, podnikání a také ...
 • Multifunkční kulturní centrum "Creative City" Brno 

  Sekaninová, Jitka
  Tématem práce je radikální přestavba a dostavba unikátního brownfieldu pro kulturní účely, kreativní inkubátor, podnikání a bydlení. Objekt je bývalá káznice nedaleko centra města mezi ulicemi Bratislavská, Soudní a Cejl. ...
 • Návrh na rozšíření podnikatelské činnosti 

  Veselá, Dagmar
  Diplomová práce se zaměřuje na možnosti rozšíření podnikatelských aktivit organizace prostřednictvím založení nové prodejní pobočky. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy související s vytvořením ...
 • Návrh na snížení mzdových nákladů využitím dotací z Evropské Unie 

  Matějka, Lukáš
  Předmětem této práce je návrh snížení mzdových nákladů využitím dotace z Evropské Unie pro malé a střední podniky pro společnost Actimmy a.s. Teoretická část charakterizuje malý a střední podnik a jeho význam, požadavky ...
 • Návrh optimalizace internetové prezentace 

  Koláček, Tomáš
  Cílem práce je navrhnout způsob jak optimalizovat a redesignovat internetovou prezentaci malé firmy, začlenit ji do jednotné prezentace a vytvořit firemní identitu pro malou společnost. V této bakalářské práci je popsáno ...
 • Návrh podnikatelského modelu pro nové podnikání 

  Pospíšilová, Martina
  Obsahem této diplomové práce je zpracování návrhu podnikatelského modelu pro nové podnikání na základě kritické analýzy. Pro tyto účely byl použit obchodní model Canvas. První část tvoří teoretická východiska práce, která ...
 • Návrh podnikatelského plánu 

  Jurášková, Martina
  Cílem bakalářské práce je vytvoření návrhu podnikatelského záměru rozvoje společnosti. V první části je obsažen teoretický úvod do problematiky, základní pojmy, metody a informace. Druhá část se zabývá stávajícím stavem ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro vznik a rozvoj společnosti 

  Cohla, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským plánem, který slouží k založení personální agentury. Součástí bakalářské práce je teoretická část související s daným tématem, analytická část a samotný návrh pro založení ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro vznik a rozvoj společnosti 

  Krhut, Jan
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru pro založení pojízdného baru. Jedná se o specifický bar kombinující prvky rychlého občerstvení a klasického baru. Práce je složena ze tří částí. Teoretická část bude ...