Now showing items 1-16 of 16

 • Návrh na založenie firmy PeleBrick 

  Polák, Daniel
  Predmetom diplomovej práce je návrh na založenie firmy PeleBrick. Táto firma bude zameraná výrobu ekologických výrobkov z drevnej biomasy. V prvej časti sú spracované teoretické východiská pre založenie živnosti, podnikateľský ...
 • Podnikatelský plán - založení prodejny se sportovním vybavením 

  Horčičková, Nikola
  Cieľom seminárnej práce je vypracovanie konkrétneho podnikateľského plánu. Zahŕňa tri časti: teoretickú, v ktorej sú vysvetlené základné ekonomické pojmy. Ďalej analytickú, ktorá je zameraná na zhodnotenie aktuálnej situácie ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj malé firmy 

  Košteková, Katarína
  Táto bakalárska práca sa zaoberá spracovaním podnikateľského plánu pre spoločnosť LV port s.r.o., pôsobiacu na špedičnom trhu. Využitím analýzy okolia podniku a vnútorného prostredia podniku táto práca hodnotí súčasný stav ...
 • Podnikatelský plán pro vznik společnosti Octago s. r. o. 

  Malast, Martin
  Predmetom mojej bakalárskej práce je podnikateľský zámer na vytvorenie spoločnosti Octago s.r.o. Práca sa skladá z troch častí, teoretickej, analytickej a praktickej. V teoretickej časti sa zameriavam na definovanie pojmov ...
 • Podnikatelský plán založení společnosti HasičskýŠport, s.r.o. 

  Dragúňová, Adriána
  Diplomová práca sa zaoberá vypracovaním podnikateľského plánu pre založenie spoločnosti v oblasti hasičského športu. Prvú časť tvorí literárna rešerš obsahujúca teoretické východiska súvisiace s podnikateľskou činnosťou. ...
 • Podnikatelský plán založení společnosti se zaměřením na strategii bezobalových produktů 

  Horňáková, Zuzana
  Diplomová práca sa zaoberá vytvorením reálneho podnikateľského plánu na založenie bezobalového obchodu v meste Topoľčany na Slovensku. Teoretické východiská sa zameriavajú na nosnú podnikateľskú myšlienku, použitých ...
 • Podnikatelský plán – založení kavárny "Coffee Bean & Tea" 

  Nováková, Nikola
  Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením podnikateľského plánu. Plánované miesto pre podnikanie je v Českej republike, v meste Brno. Práca má tri základné časti. Prvá je založená na teoretických východiskách, ktoré predstavujú ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hinner, Tomáš
  Cieľom diplomovej práce je spracovanie podnikateľského plánu na založenie súkromnej anglickej družiny pre žiakov prvého stupňa základných škôl. Prvá časť práce je teoretická, vymedzuje základné pojmy a popisuje základné ...
 • Podnikatelský záměr - rozšíření obchodní firmy na zahraniční trh 

  Kyjak, Marek
  Diplomová práca sa zaoberá možnosťou vstupu českej firmy na slovenský trh. Firma prevádzkuje výrobu a distribúciu hospodského kvízu. Cieľom práce je posúdiť výhodnosť rozšírenia spoločnosti na slovenský trh. Táto možnosť ...
 • Podnikatelský záměr - založení soukromé mateřské školy 

  Šinko, Erik
  V bakalárskej práci sa zaoberám vytvorením podnikateľského zámeru založenia súkromnej škôlky. Prvá časť práce obsahuje teoretické východiská, druhá časť je analytická a skúma podnikateľské prostredie, možnú konkurenciu a ...
 • Podnikatelský záměr na založení malého podniku 

  Potoček, Mário
  Moja bakalárska práca sa zaoberá spojením dvoch fenoménov dnešnej modernej doby. Prvý, ktorý hrá hlavnú rolu v dnešnom uponáhľanom svete je internet. Druhý fenomén je hnací motor svetovej výroby, Čína. Spojením týchto dvoch ...
 • Podnikateľský plán - založenie holičstva 

  Uličný, Boris
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením podnikateľského plánu na založenie holičstva. Je rozdelená na tri časti, v prvej, teoretickej, sú vysvetlené základné pojmy pre bližšie priblíženie problematiky. Druhá, analytická, ...
 • Rozvoj malého rodinného podniku 

  Vaclavik, Jakub
  Táto bakalárska práca sa zaoberá rozvojom malého rodinného podniku. Jedná sa o malý pivovar, ktorý bude založený v obci Sušany a bude distribuovať pivo do okolitých obcí a miest v okresoch Poltár, Rimavská Sobota a Lučenec. ...
 • Tvorba mobilní aplikace a podnikatelského plánu pro začínající start-up 

  Miklánek, Peter
  Diplomová práca sa zoberá návrhom, implementáciou a vytvorením mobilnej aplikácie a podnikateľského plánu pre začínajúci start-up, ktorý ponúka sprostredkovanie prenájmu hnuteľných vecí. Aplikácia je určená pre mobilnú ...
 • Tvorba podnikatelského záměru 

  Vojenčáková, Paulína
  Obsahom diplomovej práce je návrh podnikateľského zámeru. Diplomová práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti je popísaný podnikateľský zámer stručne charakterizovaný podnikateľský plán. ...
 • Založení malého podniku 

  Salíniová, Lenka
  Cieľom diplomovej práce, je vytvorenie podnikateľského plánu na založenie malého podniku, zaoberajúceho sa prípravou tapasov v Brne. Práca sa skladá z dvoch častí: z teoretickej a praktickej. V teoretickej časti sú rozoberané ...