Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský plán - Chata Martina 

    Bodnárová, Martina
    V prvej časti svojej práce som sa zamerala na vypracovanie teoretických poznatkov. Jedná sa o teoretické poznatky potrebné pre vypracovanie podnikatežského plánu. V druhej časti som sa zamerala na vypracovanie podnikatežského ...
  • Podnikatelský záměr - založení daňově-poradenské firmy 

    Hinner, Tomáš
    Predmetom mojej bakalárskej práce je vypracovanie podnikatežského plánu pre založenie daňovo-poradenskej firmy, ktorá sa zaoberá prevažne daňovým poradenstvom a takisto poskytuje svojím klientom aj poradenstvo v oblasti ...