Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza a komparace nabídek úvěrů obchodních bank pro osobu samostatně výdělečně činnou podnikající v České republice 

  Hradský, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a komparací možností získání podnikatelského úvěru u některé z vybraných českých obchodních bank a následným vyhodnocením nejvýhodnějšího úvěru dle vybraných kritérií, pro rozšíření ...
 • Financování podnikatelských aktivit 

  Špaček, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na výběr optimálního financování dlouhodobého hmotného majetku. V teoretické části jsou popsány možnosti financování a analýzy použité k hodnocení současného stavu vybrané společnosti. V ...
 • Komparace podnikatelských úvěrů UniCredit Bank s podnikatelskými úvěry vybraných bank 

  Brázdilová, Monika
  Bakalářská práce je zaměřena na komparaci podnikatelských úvěrů, konkrétně kontokorentních úvěrů, společnosti UniCredit Bank s podnikatelskými úvěry vybraných bank na základě stanovených kritérií. Teoretická část se zabývá ...
 • Možnosti úvěrování podniku bankovními a nebankovními subjekty 

  Šprta, František
  Bakalářská práce se zabývá komparací bankovních a nebankovních institucí z pohledu nabídky podnikatelských úvěrů pro právnickou osobu. Komparace je provedena na základě analýzy nabídky podnikatelských úvěrů u vybraných ...
 • Podnikatelský záměr - rozšíření firmy 

  Bábíková, Markéta
  Práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru na rozšíření služeb podniku provozující restauraci. Analytická a návrhová část tematicky vychází z části teoretické, jejíž součástí je popis sestavení podnikatelského plánu ...
 • Podnikatelský záměr na vybudování centra pohybové terapie 

  Herman, Alexander
  Bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem vybudování Centra pohybové terapie a kompletním sestavením podnikatelského plánu, při jehož sestavování byly provedeny nejrůznější analýzy trhu a metody pro identifikaci ...
 • Úvěrování podnikatele vybranými bankovními a nebankovními institucemi 

  Václavík, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá porovnáním možností úvěrování podnikatelského subjektu podnikatelským úvěrem u vybraných bankovních a nebankovních institucí. Jednotlivé možnosti jsou mezi sebou porovnány na základě analýzy ...
 • Výběr bankovního, resp. nebankovního úvěru pro konkrétního podnikatele 

  Coufal, Marek
  Bakalářská práce se zaměřuje na možnosti úvěrového financování dlouhodobého hmotného majetku prostřednictvím bankovních či nebankovních institucí. Definuje pojmy, charakterizuje zkoumané instituce a především analyzuje ...
 • Zdanění fyzické osoby 

  Zajíčková, Anna
  Tato bakalářská práce navrhuje vhodný způsob pořízení a formu financování dlouhodobého hmotného majetku, z pohledu optimalizace daňové povinnosti při odvodu daně z příjmu fyzických osob. Obsahuje srovnání daňově uznatelných ...