Now showing items 1-20 of 290

 • Analýza cyklistického závodu Velká cena města Kuřimi 

  Pospíšil, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na organizaci cyklistického závodu Velká cena města Kuřimi. První část se věnuje teoretickým podkladům pro tvorbu analýz a vysvětlením důležitých pojmů v horské cyklistice. Druhá část práce je ...
 • Aukční portál nebankovních úvěrů v České Republice 

  Hadač, Marek
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem internetového aukčního portálu s nebankovními půjčkami. Náplní práce je na základě finančního plánu a finanční analýzy navrhnout funkční systém, který bude realizovatelný v ...
 • Budoucí rozvoj malé firmy 

  Vojtek, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá problematikou malého podnikání a možnostmi jeho zlepšení na konkrétním případě. V teoretické části autor zkoumá aspekty malých a středních podniků a jejich působení v ekonomice, postup tvorby ...
 • Expanze společnosti ZKL, a.s. na maďarský trh 

  Hrnčířová, Barbora
  Hlavním cílem této diplomové práce je formulování strategie vstupu společnosti ZKL, a.s. na maďarský trh. Teoretická část shrnuje nejnovější poznatky z literatury v oblasti strategické analýzy a expanze společnosti na ...
 • Financovaní projektů z fondů EU 

  Butek, Michal
  Cielom diplomovej práce je návrh na vybudovanie lanového centra v konkrétnej lokalite za využitia podpory fondov EÚ. Prvá časť je zameraná na predstavenie projektu, analýzu prostredia a podmienok v ktorých bude projekt ...
 • Finanční management "start up" firmy 

  Zámoravcová, Monika
  Tato bakalářská práce je zaměřena na start-up firmy zabývající se výrobou látkových pleťových masek. Jelikož spolupracuji s výzkumným týmem, který se na založení firmy podílí, může být tato práce použita jako pozdější ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelského projektu 

  Lišková, Soňa
  Práce je zaměřena na definování investic a její efektivnosti. Zejména je zaměřena na zjištění zda se vyplatí investici uskutečnit. Jedná se o projekt rekonstrukce rodinného domu na dva oddělené byty. Investice spočívá v ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelského projektu 

  Burianová, Denisa
  Diplomová práce se zabývá investicemi a její efektivností. Cílem této práce je zjištění, zda se vyplatí investici uskutečnit. Jedná se o projekt rekonstrukce kulturního domu, ve kterém jsou vybudovány tři zcela nové byty. ...
 • Návrh expanze na zahraniční trh 

  Jelínek, Dominik
  Hlavním cílem této diplomové práce je na základě analýzy současného stavu formulovat návrh expanze podnikatelského subjektu na zahraniční trh. Teoretická část shrnuje nejnovější poznatky z literatury v oblasti strategického ...
 • Návrh modelů správy investičních nemovitostí 

  Šicnerová Shahbazjan, Margarit
  Tato diplomová práce se zaobírá podnikatelským záměr pro firmu Get & Invest, který spočívá v sestavení modelu správy investičních nemovitostí. Get & Invest je mladou firmu zabývající se realitní a stavební činnosti, ...
 • Návrh na podporu prodeje služeb společnosti 

  Matějka, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na podporu prodeje služeb společnosti vytvořením internetového portálu, na kterém bude možné snadno a rychle založit internetové stránky včetně jejich administrace. V práci je analyzováno tržní ...
 • Návrh na rozšíření firmy o veřejnou čerpací stanici pohonných hmot 

  Holcmanová, Eva
  Cílem této diplomové práce je sestavení návrhu podnikatelského plánu na rozšíření stávajícího autoservisu o veřejnou čerpací stanici pohonných hmot. Veřejná čerpací stanice pohonných hmot bude vybudována přímo v areálu ...
 • Návrh na rozšíření gastronomických služeb firmy Imperial Catering 

  Sichler, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou návrhu na rozšíření gastronomických služeb firmy IMPERIAL CATERING, s.r.o. Práce popisuje a analyzuje oblasti gastronomie a tržního oboru podnikání, ve kterém se firma pohybuje. Snaží ...
 • Návrh personálního plánu pro rozvoj společnosti 

  Horák, Dominik
  Bakalářská práce se zaměřuje na reorganizaci výroby malého podniku, s tím související rozšíření, změnu organizační struktury pro zlepšení pracovních podmínek a zavedení nového produktu do portfolia firmy. V práci se též ...
 • Návrh podnikatelského plánu 

  Matyášová, Miroslava
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského záměru, jehož předmětem je založení nové účetní a daňové kanceláře. Práce se skládá z části teoretické, analytické a z vlastního návrhu řešení. V teoretické ...
 • Návrh podnikatelského plánu - poskytování služeb 

  Merta, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro založení společnosti Merta, s.r.o., jejímž předmětem podnikání bude provoz solné jeskyně. První část práce je zaměřena na teorii a strukturu podnikatelského ...
 • Návrh podnikatelského plánu a strategie rozvoje podniku 

  Hliničan, Marek
  Predmetom tejto diplomovej práce je vypracovanie podnikateľského zámeru pre založenie malej firmy podnikajúcej v oblasti informačných technológií. V teoretickej časti práce sú obsiahnuté teoretické východiská práce a ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro pracovní agenturu 

  Pišková, Lucie
  Cílem této bakalářské práce je zpracování podnikatelského plánu pro agenturu práce za účelem uskutečnění podnikatelského záměru. Teoretická část obsahuje literární rešerši v oblasti zakládání malých a středních firem a ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro výstavbu penzionu s prodejnou vín 

  Teturová, Darina
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou návrhu podnikatelského plánu založení malého penzionu s prodejnou vín v turistickém centru Velkých Bílovic. Cílem práce je na základě zpracování dostupných dat a provedených analýz ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro vznik a rozvoj společnosti 

  Cohla, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským plánem, který slouží k založení personální agentury. Součástí bakalářské práce je teoretická část související s daným tématem, analytická část a samotný návrh pro založení ...