Now showing items 1-20 of 178

 • Ekonomická efektivnost a finanční proveditelnost podnikatelského záměru 

  Hub, Michal
  Diplomová práce se zabývá investičním projektem rekonstrukce a provozovaní pekárny Anežky v Palačově. Cílem projektu je zhodnotit ekonomickou efektivnost tohoto podnikatelského záměru. Práce se zaměřuje na veškeré náklady ...
 • Expanze podniku na zahraniční trh 

  Nguyen, Viet Hung
  Diplomová práce se zaměřuje na formulování podnikatelského záměru na rozvoj společnosti Jonckers Translation & Engineering, s.r.o., která by chtěla otevřít novou pobočku v Ekvádoru. Rozhodl jsem se vytvořit návrh na tento ...
 • Financování investičního projektu z fondů Evropské Unie 

  Musil, Vladimír
  Bakalářská práce řeší možnosti financování investičního projektu pro firmu Chmelař a synové s.r.o. Primárním zdrojem financování jsou finanční prostředky získané na základě žádosti o dotaci z fondů EU. Na základě teoretických ...
 • Financování podnikatelských aktivit pomocí strukturálních fondů EU 

  Benoniová, Kamila
  Diplomová práce se zabývá investicí do nákupu informačního systému pro malý podnik působící ve zpracovatelském průmyslu. Jsou zde analyzovány možnosti financování investice se zaměřením na dotaci ze strukturálních fondů ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Kosková, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem vhodné formy financování nákupu zařízení pro zahájení sériové výroby robotů pro automatizované výrobní procesy společnosti ABB s.r.o. Mezi možné varianty financování nákupu zařízení ...
 • Informační podpora podnikatelského záměru sklářské firmy 

  Bělavová, Petra
  Cílem bakalářské práce je vypracování informační podpory pro rozvoj podnikatelského záměru. Použitými nástroji pro uskutečnění záměru jsou teoretická východiska, analýza současného stavu a návrh informačního systému pro ...
 • Inovace módní e-komerce 

  Sojka, David
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomické problematiky módní e-komerce. Na základě teoretických východisek posuzuje analýzu současného stavu včetně aktuálně používaných metod pro minimalizaci této problematiky. ...
 • Návrh a posouzení investičního projektu 

  Vodrážka, Vojtěch
  Diplomová práce analyzuje projekt investiční bytové výstavby a klade si za cíl posoudit realizovatelnost podnikatelského záměru. V úvodu teoretické části se zabývá charakteristikou investičních projektů a dále definuje ...
 • Návrh na rozšíření firmy o strojní výrobu 

  Caha, Marek
  Bakalářská práce pojednává o návrhu strojní výroby ve stavební firmě, dřívější klempířské dílně. Údaje vychází z reálných možností existující společnosti Stavebniny ILN. První část je zaměřena na teoretická východiska ...
 • Návrh na rozšíření podnikatelské činnosti 

  Veselá, Dagmar
  Diplomová práce se zaměřuje na možnosti rozšíření podnikatelských aktivit organizace prostřednictvím založení nové prodejní pobočky. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy související s vytvořením ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Stříž, Martin
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem rozvoje podniku Martina Stříže, který se orientuje na vydávání knih a na další tiskové produkty. Na základě zjištění současného stavu a určení cíle, kterého by mělo být ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Lanc, Martin
  Cílem této diplomové práce je definovat podnikatelský záměr konkrétního malého podniku a následně ho zpracovat do podoby podnikatelského plánu. Tento záměr bude sloužit jako podklad pro realizaci soukromé mateřské školy. ...
 • Návrh podnikatelského záměru - rozvoj pomocí programu Zelená úsporám 

  Štercl, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na rozšíření působnosti stavební firmy. Rozšíření působnosti pomocí dotačního programu Zelená Úsporám a spolufinancování projektů.
 • Návrh podnikatelského záměru - zahradnictví 

  Kresa, Ondřej
  Bakalářská práce má za cíl vypracovat podnikatelský záměr na rozšíření firmy Zahradnictví Šárka. Je v ní analyzována současná struktura a stav hospodaření firmy a návrh vedoucí k rozvoji firmy v letech 2009 až 2012. Podstatou ...
 • Návrh podnikatelského záměru - založení kavárny 

  Šrámková, Karolína
  Tématem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru firmy, konkrétně kavárny. Práce vychází z teoretických podkladů, analyzuje prostředí, možná rizika a nastiňuje hospodaření nově vzniklé společnosti.
 • Návrh podnikatelského záměru na založení čajovny 

  Sasková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru na založení čajovny v Brně. Práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje teoretické poznatky, kde jsou vysvětleny pojmy a metody, ze kterých vychází ...
 • Návrh podnikatelského záměru na založení hotelu s minipivovarem 

  Hetmánková, Gabriela
  Bakalářská práce se zaměřuje na vypracování návrhu podnikatelského záměru na založení hotelu s minipivovarem ve městě Zlín. Popisuje postup řešení, skladbu podnikatelského záměru a obsah jednotlivých jeho částí včetně ...
 • Návrh podnikatelského záměru na založení kavárny 

  Tran Quang, Huy
  Bakalářská práce pojednává o návrhu podnikatelského záměru pro založení kavárny. Obsahuje teoretickou část, která je důležitá pro vypracování analytické a návrhové části. V analytické části se provádí průzkum trhu a okolí. ...
 • Návrh podnikatelského záměru na základě franchisingového konceptu 

  Franěk, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou otevření prodejny s pánskou módou ve městě Brně, na základě franchisingové koncepce italské společnosti. Výchozími body práce jsou teoretické poznatky o tomto způsobu podnikání ...
 • Návrh podnikatelského záměru pro založení letní basketbalové školy 

  Skrovná, Nicole
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru pro založení letní basketbalové školy pro děti. Předmětem podnikání je organizování sportovní činnosti. Práce je rozdělena do tří částí: teoretické, analytické a návrhové. ...