Now showing items 1-1 of 1

  • Nástroj kapacitního plánování pro podporu řízení projektů 

    Zatloukal, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací nástroje pro podporu kapacitního plánování výroby v konkrétním podniku. Návrh podpůrného softwaru bude vytvořen na základě teoretických poznatků z oblasti procesního řízení a ...