Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza organizační kultury doktrinálního pracoviště Armády České republiky 

  Pohlodek, Petr
  Tématem této diplomové práce je analýza organizační kultury doktrinálního pracoviště Armády České republiky. Práce shrnuje teoretické poznatky o problematice organizační kultury, analyzuje doktrinální pracoviště Armády ČR ...
 • Naplňování etiky v podnikání ve firmě ABC 

  Kugler, Tomáš
  Cílem této práce je stanovit úroveň podnikatelské etiky ve společnosti ABC. Její úroveň je stanoveno pomocí srovnání s vybranými aspekty podnikového klima. Pomocí dotazníkového šetření jsou stanoveny škály jednotlivých ...
 • Návrh etického kodexu pro společnost Vinařství Ludwig, s.r.o. 

  Hájková, Markéta
  Cílem této diplomové práce je analyzovat současný stav podnikové etiky a kultury ve společnosti Vinařství Ludwig, s.r.o. a zpracovat návrh vedoucí ke zlepšení stávajícího stavu. V první části práce jsou na základě literárních ...
 • Návrh strategie náborového procesu pro výrobní podniky 

  Špačková, Kristýna
  Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout doporučení v oblasti náborového procesu personální agentuře Randstad s.r.o. Bakalářská práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. Hlavním nástrojem sběru dat bylo ...
 • Podnikatelská etika ve firmě Precheza,a.s. 

  Janáková, Monika
  Diplomová práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. První část diplomové práce pojednává o teoretických východiscích problematiky „podnikatelská etika“. Druhou části diplomové práce je analýza současného ...
 • Příprava etického kodexu pro firmu XYZ, s.r.o. 

  Burian, Marek
  Diplomová práce analyzuje problémy, které se vyskytují v souvislosti s etickými aspekty podnikání v konkrétní společnosti. Jejím základem je vyhodnocení analýzy etického a sociálního prostředí ve společnosti. Na základě ...
 • Řízení lidských zdrojů v multikulturním prostředí firmy Red Hat Czech, s.r.o. 

  Pagáčová, Iveta
  Diplomová práce zpracovává problematiku řízení lidských zdrojů v multikulturním prostředí IT společnosti. S ohledem na uvedené teoretické poznatky bude analyzována oblast řízení lidských zdrojů ve společnosti. Cílem práce ...
 • Stimulace pracovníků stavební firmy 

  Pantůčková, Martina
  ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na identifikaci potřeb stimulace zaměstnanců stavební společnosti SKANSKA. Na základě zhodnocení stávající situace personální politiky ve stavební společnosti sleduje kritická místa ...
 • Úloha komunikace a firemní kultury ve stavebnictví 

  Zeráková, Kateřina
  Tato bakalářská práce pojednává o úloze komunikace a firemní kultury ve stavebnictví. Teoretická část se zabývá vyjasněním pojmů, které souvisejí s daným tématem. Praktická část zkoumá situaci ve stavebních firmách na území ...