Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza informačního systému firmy a návrh změn 

  Katolický, Vít
  V dnešní době je informační systém stále důležitější částí podniku, včetně těch nejmenších firem. Cílem této práce je zhodnotit stávající informační systém používaný ve firmě KAC, spol. s r.o., analyzovat jeho nedostatky ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Plachá, Radka
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení výkonnosti společnosti NEPA, spol. s.r.o. Teoretická část práce zahrnuje vymezení pojmu výkonnost podniku a představení přístupu k jejímu hodnocení. Dále je v této části uveden ...
 • Návrh marketingového plánu 

  Jeleníková, Judita
  Moje bakalářská práce se zabývá tvorbou návrhu marketingového plánu pro společnost Hotel Slovan a. s. Cílem mé práce je najít cestu ke zviditelnění hotelu na trhu a zvýšit spokojenost zákazníků s nabízenými službami pomocí ...
 • Návrh podnikatelského plánu založení penzionu v Rakousku 

  Robotková, Natálie
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu založení penzionu v Rakousku. V první části jsou zpracována teoretická východiska, na něž navazuje analýza trhu a marketingový průzkum. Na základě těchto získaných ...