Now showing items 1-1 of 1

  • Platforma pro vývoj RIA aplikací 

    Stříž, Martin
    Práce má za cíl navrhnout a implementovat plaftormu pro interaktivní webové aplikace (Rich Internet Application - RIA) na základě vhodných technologíí pro programovací jazyky Java a JavaScript. Důraz je kladen na výběr ...