Now showing items 1-20 of 58

 • Analýza informačního systému firmy TOROLA electronic, s r.o., návrh změn a optimalizace 

  Jakimov, Jan
  Bakalářská práce pojednává o analýze současného informačního systému ve firmě TOROLA electronic spol, s r.o. Jsou zde uvedeny nedostatky a problémy, současného systému. V práci bude uvedeno následné řešení těchto problému ...
 • Analýza podnikových procesů, výběr a návrh implementace ERP systému ve vybrané společnosti 

  Kvita, Lukáš
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu podnikových procesů a informační toky v malém výrobním podniku. Úvodní část práce je věnována teoretickým východiskům, která jsou nezbytná k porozumění problematiky. Druhá část práce ...
 • Analýza procesů firmy za účelem výběru nového pokladního systému 

  Zatloukalová, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou procesů vybrané společnosti za účelem sestavení kritérií pro výběr nového pokladního systému a technických prostředků k němu potřebných. První část je zaměřena na teoretické poznatky ...
 • Analýza výrobního procesu ve vybraném podniku 

  Sychrová, Jana
  Diplomová práce „Analýza výrobního procesu ve vybraném podniku" je zaměřena na vybraný dílčí výrobní proces, konkrétně na jeho popis, možné změny a následné vyhodnocení dopadu změny. Obsahuje teoretická východiska, která ...
 • Ekonomické aspekty zavedení procesní inovace ve výrobní korporaci 

  Kosíková, Žaneta
  Předmětem bakalářské práce „Ekonomické aspekty zavedení procesní inovace ve výrobní korporaci“ je popis a následná analýza zavedení inovace procesu ve vybrané firmě. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmu inovace ...
 • Informační strategie malého rodinného podniku 

  Morávek, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním informační strategie malého rodinného Faltysova knihkupectví na základě analýzy interním podnikových procesů a charakteristik firmy samotné, stejně tak jako s ohledem ...
 • Klasifikace ICT produktů a služeb určených pro plánování podnikových zdrojů 

  Cieluch, Jakub
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na popis problematiky Enterprise Resource Planning (ERP). Jsou zde popsány teoretické pojmy, popsána koncepce a oblast nasazení těchto nástrojů, proč jsou ERP systémy užitečné a jaké výhody ...
 • Modelování a optimalizace obchodních procesů 

  Novotný, Tomáš
  Cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou analýzy, modelování a optimalizace podnikových procesů a současně představit přínosy a pozitivní dopady. Pro podložení teoretické části obsahuje práce případovou studii ...
 • Nástroj kapacitního plánování pro podporu řízení projektů 

  Zatloukal, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací nástroje pro podporu kapacitního plánování výroby v konkrétním podniku. Návrh podpůrného softwaru bude vytvořen na základě teoretických poznatků z oblasti procesního řízení a ...
 • Nástroje pro automatizaci workflow procesů 

  Vančura, Tomáš
  Tato diplomová práce je věnována nástroji pro automatizaci workflow procesů. Obecně popisuje co to je workflow. Dále stručně popisuje dostupné nástroje jako MS BizTalk Server, SAP NetWeaver, IBM WebSphere, ORACLE BPEL. ...
 • Návrh a implementace IS pro malý podnik 

  Mrva, Milan
  Táto práca popisuje tvorbu informačného systému pre novovzniknutý bar. Súčasťou práce je analýza podniku a jeho procesov a výsledný návrh systému. Jednotlivé procesy sú podrobne zakreslené vrátane zodpovedností. V práci ...
 • Návrh a implementace QA procesů uživatelských rozhraní IS 

  Tábi, Matej
  Diplomová práce se zaměřuje na aktuální problémy testování UI v rámci moderních metodik návrhu a implementace informačních systémů. Obsahuje zhodnocení dostupných technologií a postupů na řešení těchto problémů. Zanalyzováno ...
 • Návrh a modelování procesů v podniku 

  Čejka, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na zavádění procesního řízení v rozvíjejícím se podniku. Vysvětluje, co jsou to procesy, srovnává funkční a procesní řízení. Rozebírá hlavní důvody a přínosy zavedení procesního řízení v podniku. ...
 • Návrh informačního systému pro automatizaci vybraných procesů 

  Mruškovičová, Timea
  Bakalárska práca pojednáva o problematike firemných procesov a ich automatizácii. Východiskom zadania je výsledok analýzy súčasného stavu firmy VEEM, s.r.o., jej firemných procesov, interných zdrojov, analýzy konkurencie ...
 • Návrh informačního systému pro chráněnou dílnu 

  Jelínek, Marek
  Předmětem této práce je analýza podnikových procesů a návrh informačního systému pro podporu úklidových služeb v rámci chráněné dílny společnosti Company Servis s.r.o. Výsledek vlastní, poměrně detailně provedené analýzy ...
 • Návrh na změnu procesů v malé společnosti 

  Novák, Roman
  Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci procesů, zavedených za jedním z prodejních kanálů, ve středně velké firmě zabývající se informačními technologiemi. Řešení vychází z detailní analýzy firemních procesů. Práce ...
 • Návrh změn informačního systému firmy 

  Likavčanová, Lenka
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou informačného systému firmy. Teoretická časť objasňuje terminológiu problematiky informačných systémov, webových stránok, rezervačných systémov a popisuje SWOT analýzu ako spôsob určenia ...
 • Návrh změn informačního systému pro řízení a plánování dopravy 

  Jelínek, Marek
  Předmětem této diplomové práce je především návrh metodiky pro plánování a řízení dopravy. Přitom vychází z reálných potřeb společnosti ČAD Blansko, a.s. Po analýze vlastní společnosti, identifikaci procesů a zachycení ...
 • Optimalizace procesu řízení projektů 

  Kocour, Dan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci procesu řízení projektů v podniku, který poskytl veškeré podklady pro její zpracování. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou část, která se zabývá teoretickými ...
 • Optimalizace procesů řízení vztahů se zákazníky 

  Kovář, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem optimalizace procesů, které přispívají k řízení vztahů se zákazníky. Podpora těchto procesů je realizována pomocí modernizace stávajícího informačního systému.