Now showing items 1-8 of 8

 • ERP systém pro podporu projektového plánování a řízení procesů 

  Černý, Luboš
  Práca sa zaoberá problematikou podnikových ERP systémov a projektovým manažmentom. Cieľom je navrhnúť a implementovať ERP systém pre podporu projektového plánovania a riadenia. Účelom systému je ponúknuť jednoduché a najmä ...
 • Kritické faktory implementace informačního systému kategorie ERP ve společnosti METAL STEEL INDUSTRY, spol. s r.o. 

  Ľubek, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou implementácie podnikového informačného systému kategórie ERP v spoločnosti METAL STEEL INDUSTRY, spol. s r.o. V úvodnej časti práce sú popísané základné teoretické poznatky a podklady ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Netolická, Lívia
  Bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. a následným návrhom zmien. V úvodnej časti práce je venovaná pozornosť poznatkom z teoretickej oblasti, ktoré sa ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Zvolenská, Dominika
  Bakalárska práca sa zameriava na posúdenie súčasného stavu firmy Sobras Weld a jej informačného systému. Popisuje základné pojmy spojené s informačným systémom a analyzuje používaný informačný systém vo firme. Obsahuje ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Šalamonová, Terézia
  Bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému vo firme Woodensky SK a návrhom na zlepšenie jeho efektívnosti. Teoretická časť je zameraná na vymedzenie základných pojmov a popis zvolených analytických metód. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Netolická, Lívia
  Diplomová práca sa zaoberá posúdením vybraného informačného systému spoločnosti Red Hat a následným návrhom zmien. Práca je rozdelená do troch častí. V úvodnej časti je venovaná pozornosť najmä poznatkom z teoretickej ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Slámová, Tereza
  Bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému WordsOnline spoločnosti JONCKERS a návrhom zlepšenia jeho efektívnosti a bezpečnosti. Súčasťou práce je taktiež podrobnejší pohľad na súčasný stav spoločnosti, ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Michálek, Michal
  Bakalárska práca je zameraná na výber a implementáciu informačného systému pre firmu s rozsiahlou skladovou zásobou, zaoberajúcou sa tvorby verejných a súkromných podujatí. Firma má značné požiadavky na kvalitu, jednoduchosť, ...