Now showing items 1-2 of 2

  • Registrace obrazu pomocí metody Optical Flow 

    Bistrý, Jan
    Registrace medicínských obrazů je technika, která se rozvíjí ruku v ruce s novými hybridními diagnostickými zobrazovacími modalitami. V dnešní době je prováděna registrace jak monomodálních, tak multimodálních obrazových ...
  • Stabilizace videa využívající globální optimalizační algoritmy 

    Bartoš, Patrik
    Tato bakalářská práce se věnuje stabilizaci videa pomocí optimalizačních algoritmů CRS (kontrolované náhodné prohledávání) a GA (genetický algoritmus). Popisuje proces lícování obrazu, geometrické transformace, interpolační ...