Now showing items 1-3 of 3

 • Cena, kvalita a rizika poskytování prací a služeb facility managementu 

  Hladišová, Marika
  Tato diplomová práce se zabývá cenou, kvalitou a riziky v poskytování prací a služeb Facility managementu. V teoretické části jsou popsány základní pojmy týkající se Facility managementu, jeho přínosy, způsoby zajištění, ...
 • Facility management jako komplex servisních činností při správě majetku 

  Dočekal, Luboš
  Anotace práce Cílem práce bude popsat a vysvětlit pojem Facility management jako komplex servisních činností při správě majetku. Dále chci zjistit, jakým způsobem je FM uplatněn při správě majetku Vysokého učení technického ...
 • Význam facility managementu ve firmě 

  Frišová, Jitka
  Diplomová práce s názvem " Význam facility managementu ve firmě" se zabývá podpůrnými procesy, které přináší uživatelům objektů potřebný komfort. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část popisuje ...