Now showing items 1-8 of 8

 • Aplikace pro podporu výuky barevných modelů 

  Khaladzinski, Kiryl
  Cílem této bakalářské práce je tvorba webových aplikací, které na reálných příkladech ukážou možnosti práce s různými barevnými modely, také principy tvorby digitálních obrazů a možnosti zpracováni dat digitálního obrazu. ...
 • Aplikace pro podporu výuky barevných modelů 

  Khaladzinski, Kiryl
  Cílem této bakalářské práce je tvorba webových aplikací, které na reálných příkladech ukážou možnosti práce s různými barevnými modely, také principy tvorby digitálních obrazů a možnosti zpracováni dat digitálního obrazu. ...
 • Demonstrace indexačního algoritmu kD strom a jeho derivátů 

  Foukal, Tomáš
  Tato práce se zabývá rozborem, návrhem a implementací aplikace pro výuku indexačního algoritmu k-D Strom a jeho derivátů. Dále se zabývá testováním aplikace, popisem jejího použití a příklady nad konkrétními daty. Aplikace ...
 • Motivační výuková hra na platformě Android 

  Kučera, Martin
  Cílem této diplomové práce je vytvoření prototypu výukové hry, která by měla usnadnit rozhodování při výběru zaměření budoucího studia nebo záliby. Záměrem hry je poskytnout názorný a především velmi pozvolný úvod do ...
 • REFLEKTOR - webový systém pro podporu výuky 

  Sitko, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace pro podporu interaktivní výuky programování v předmětu IZP - Základy programování. Umožňuje studentům odevzdávat vlastní řešení zadané úlohy a možnost ...
 • Softwarová podpora výuky klasické kryptoanalýzy 

  Fojtová, Lucie
  Některé z dneších moderních šifrovacích systémů obsahují ve svých základech myšlenky klasických symetrických šifer, jako je např. transpoziční princip v šifře DES. Pro úspěšnou kryptoanalýzu těchto druhů šifer je třeba ...
 • Softwarová podpora výuky kryptografie 

  Stančík, Peter
  Cílem této diplomové práce bylo prostudování, výběr a popis technik vhodných pro názornou počítačovou výuku kryptografie. Pro tyto zvolené techniky měla být nalezena pedagogicky vhodná prezentace jejich principu a použití. ...
 • Softwarová podpora výuky kryptosystémů založených na problému faktorizace velkých čísel 

  Vychodil, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá softwarovou podporou výuky asymetrických šifrovacích algoritmů, založených na problematice faktorizace velkých čísel. Byl vytvořen vzorový program, který umožňuje provádět operace spojené se ...