Now showing items 1-2 of 2

  • Hutná mullitová ostřiva 

    Mezulianík, Tomáš
    Žárovzdorná ostřiva na bázi hlinitolřemičitanů jsou vyráběna výpalem žárovzdorných jílů, jílovců či lupků. Výpal probíhá v rotačních nebo šachtových pecích. Při výrobě speciálních žárovzdorných materiálů se však neobejdeme ...
  • Výroba žárovzdorného ostřiva v šachtových pecích 

    Zemánek, David
    Výpal žárovzdorných ostřiv probíhá v šachtových nebo rotačních pecích. Výchozí suroviny pro výpal jsou žárovzdorné jíly, jílovce a lupky. Před výpalem se provádí třídění a sítování suroviny, při kterém dochází ke vzniku ...