Now showing items 1-2 of 2

  • Frikční a vzduchové podavače papíru 

    Svoboda, Ondřej
    Bakalářská práce je zaměřena na shrnutí poznatků k problematice podávání papíru u strojů na konečné zpracování dokumentů. Práce obsahuje rozdělení podavačů papíru, jejich charakterizaci, popis konstrukce frikčních a ...
  • Integrace podtlakového koncového efektoru do robotického pracoviště 

    Baják, Zdeněk
    Předmětem této diplomové práce je dokončení projektu koncového podtlakového efektoru pro manipulaci s předměty deskového typu. Práce obsahuje dokončení 3D modelu, výkresovou dokumentaci, počítačovou simulaci polohování ...