Now showing items 1-1 of 1

  • Měření a seřízení geometrie náprav závodních vozidel 

    Vanda, Marek
    Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pro měření geometrie a seřízení podvozku závodního automobilu. Na základě analýzy předchozího teoretického konstrukčního návrhu byl vytvořen reálný prototyp ...