Now showing items 1-4 of 4

 • BRNĚNSKÉ PODZEMÍ – POTENCIÁL PRO VEŘEJNÝ PROSTOR MĚSTA 

  Kopáčiková, Zuzana
  Předmětem diplomové práce je transformace protiatomového krytu v centru města, který již neplní svou původní funkci a nemá zatím žádné jiné využití. Hlavním motivem řešení je začlenění podzemního krytu do struktury veřejných ...
 • Historické podzemí a jeho potenciál 

  Likavčanová, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Tímto článkem upozorňuji na existenci velkého počtu historických podzemních prostor, které nejsou využívány a chátrají. Jako příklad uvádím stručné informace o podzemí ve městě Brně - historii těchto prostor, poloze a ...
 • Jezero pod Petrovem - architektonicko urbanistická studie dostavby prostoru v cípu ulic Biskupská a Petrov s vazbou na brněnské podzemí 

  Zdražilová, Jana
  Idea řešení Petrov je kamenný ostroh v jihozápadní části Brna. Pozoruhodný sklep, který se nachází na řešeném pozemku, je pravděpodobně středověký a je převážně vytesaný ve skále. Navržená budova je pokračovatelkou skály, ...
 • Mapa Brna 

  Pulicar, Martin
  Výstupem diplomové práce Mapa Brna je tištěná publikace s názvem „Hic sunt leones“. Jedná se o kapesní mapu ve formě knihy popisující nepřístupné oblasti Brna. Jde o pilotní díl projektu mapujícího odvrácenou tvář jihomoravské ...