Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh sekundárního městského kolektoru s důrazem na ochranu před průnikem podzemní vody 

  Vrána, Tomáš
  V první části se diplomová práce zabývá historii kolektorů, typy provádění a materiály z nichž jsou budovány. Zmiňuje metody a materiály chránící konstrukci před vlivem podzemní vody. Dále se práce věnuje návrhu a statickému ...
 • Parametrická studie chování konstrukce vinného sklepa 

  Hajn, Jakub
  V tradiční vinařské obci Bořetice došlo v nedávné době k vážným poruchám konstrukcí vinných sklepů. Tyto poruchy byly způsobeny mimo jiné i změnami vlastností dotčeného horninového prostředí. Práce je zaměřena na realizaci ...
 • Posouzení bezpečnostního celíku u podzemní stavby 

  Zapletal, Adam
  Tato diplomová práce parametricky porovnává různé metody určení nutné délky bezpečnostního celíku při budování sekundárních městských kolektorů v Brně. Porovnáván je analytický výpočet podle Šedivého s matematickým modelováním ...
 • Tělocvična Dolní Kounice 

  Bala, Filip
  Bakalářská práce zpracovává návrh nové tělocvičny, která slouží nejen pro ZŠ a MŠ, ale také pro celou širou veřejnost v Dolních Kounicích. Zadání obsahovalo spousty požadavků investora, a i samotný areál, a tedy místo ...