Now showing items 1-1 of 1

  • Provozně technický stav objektů separace na úpravnách vody 

    Pešout, Jakub
    Úkolem této diplomové práce bylo stanovení provozně technických parametrů separačních objektů na úpravnách vody. V první části se nachází teoretická část poskytující základní informace k této problematice. V druhé části ...