Now showing items 1-20 of 50

 • Analýza systému vymáhání pohledávek u podnikatelského subjektu VTM a.s. 

  Brodová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá vymáháním pohledávek mezi podnikateli. První - teoretická část obsahuje vysvětlení právních, účetních, daňových a ekonomických pojmů. Analytická část charakterizuje sledovaný podnikatelský subjekt, ...
 • Analýza vymáhání pohledávek u obchodní společnosti ASW s. r. o. 

  Vařáková, Iveta
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení systému vymáhání pohledávek. Teoretická část charakterizuje právní, účetní, daňové a ekonomické aspekty pohledávek. Práce analyzuje pohledávky po splatnosti společnosti ASW, s.r.o. ...
 • Analýza vymáhání pohledávek u vybrané společnosti 

  Palánová, Šárka
  Tématem této bakalářské práce je analýza současného stavu vymáhání pohledávek u vybrané společnosti se zaměřením na zajištění pohledávek a jejich vymáhání po lhůtě splatnosti. V teoretické části práce je objasněna podstata ...
 • Analýza vymáhání pohledávek u Zemědělského družstva Hrotovice, družstvo 

  Pelánová, Jana
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zajištění a vymáhání pohledávek po splatnosti. Teoretická část se zabývá vznikem pohledávek, jejich zajištěním, promlčením a zánikem. Stěžejní část tvoří objasnění podstaty ...
 • Analýza vymáhání pohledávek ve společnosti PILOUS-pásové pily, spol. s r.o. 

  Svadbík, Petr
  Bakalářská práce se zabývá analýzou systému vymáhání pohledávek u společnosti Pilous - pásové pily spol. s r.o., z pohledu věřitele. Teoretická část popisuje zajištění pohledávek, jejich účtování, vlivu pohledávek na daňovou ...
 • Analýza zajištění a vymáhání pohledávek ve společnosti RS ELEKTRO, s. r. o. 

  Sladká, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění a vymáhání pohledávek. Teoretická část je zaměřena na vznik, zajištění, promlčení a vymáhání pohledávek. Dále je zde nastíněno účtování o pohledávkách a vliv pohledávek ...
 • Analýza zajištění závazků u společnosti Milfor Steel s. r. o. 

  Beňovská, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá zajišťováním závazků u společnosti Milfor Steel s. r. o. Analytickou část tvoří rozbor případů zajištění závazků v Milfor Steel s. r. o., analýza splatnosti pohledávek a závazků, faktoringového ...
 • Efektivní způsob vymáhání pohledávek 

  Stašek, Michal
  Bakalářská práce srovnává různé způsoby vymáhání pohledávek a postoupení pohledávek za účelem nalezení nejefektivnějšího způsobu pro konkrétní společnost. Práce poskytne přehled o průběhu vymáhání pohledávek a způsobech ...
 • Faktoring jako nástroj řízení pohledávek 

  Jochová, Eva
  Tato diplomová práce představuje faktoring jako jeden z nástrojů aktivního ovlivňování úvěrového rizika, který vytváří nové možnosti přístupu dodavatele k finančním zdrojům. Práce ověřuje výhodnost tohoto moderního způsobu ...
 • Hodnocení finanční situace podniku Lokomont, s. r. o. a návrhy na její zlepšení 

  Zuščic, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace vybraného podniku. K posouzení finanční situace budou použity metody finanční analýzy. Pozornost bude soustředěna na oblast poměrových ukazatelů, rozdílových ...
 • Návrh informačního systému 

  Výmola, Petr
  S rostoucím počtem služeb, které Masarykova univerzita poskytuje svým studentům a s měnící se legislativou se jako nutnost ukazuje implementovat nový informační systém pro zpracování plateb za služby poskytované na univerzitě. ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Smržová, Petra
  Bakalářská práce je zaměřena na vymáhání pohledávek v XYZ, s. r. o. Nejprve jsou vymezeny základní pojmy z právního, účetního, ekonomického a daňového hlediska. V analýze současného stavu jsou informace o podnikatelském ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Kouřilová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání a zajištění pohledávek. Práce je rozdělena do několika částí. Teoretická část definuje pohledávky z ekonomického, daňového, právního i účetního hlediska. Analytická část ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Kellnerová, Sabina
  Bakalářská práce je zaměřena na vymáhání pohledávek. V první - teoretické části jsou vysvětlené základní pojmy z právního, účetního, daňového a ekonomického hlediska. V druhé - analytické části je podnikatel krátce představen ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Vlčková, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění a vymáhání pohledávek po splatnosti ve společnosti Tawesco s.r.o.. Teoretická část specifikuje pohledávky, jejich vznik, zajištění a vymáhání z právního, daňového, účetního ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Matoušková, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání a zajištění pohledávek. Práce je rozdělena do několika částí. Nejprve jsou vymezeny základní pojmy z právního, účetního, ekonomického a daňového hlediska. Analytická část ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Ondrová, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na zajištění a vymáhání pohledávek. Teoretická část práce se zabývá vysvětlením pojmů týkajících se tohoto tématu. Analytická část se zabývá současným způsobem zajištění a vymáhání pohledávek ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Drlíková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá způsoby zajištění a vymáhání pohledávek ve společnosti DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s.. Práce je rozčleněna na 3 základní části: teoretickou, analytickou část a vlastní návrhy ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Hlávková, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá zajištěním a vymáháním pohledávek. Teoretická část charakterizuje pohledávky z právního, účetního, daňového a ekonomického hlediska. Analytická část je věnována analýze stávajícího způsobu zajištění ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Balabánová, Pavla
  Bakalářská práce se zabývá vymáháním a zajištěním pohledávek. Práce je rozdělena do několika částí. V teoretické části jsou definována právní, daňová, účetní a ekonomická hlediska. V analytické části jsou zkoumány pohledávky ...