Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

    Vlčková, Kristýna
    Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění a vymáhání pohledávek po splatnosti ve společnosti Tawesco s.r.o.. Teoretická část specifikuje pohledávky, jejich vznik, zajištění a vymáhání z právního, daňového, účetního ...
  • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

    Svobodová, Denisa
    Práce se zabývá problematikou pohledávek v obchodní korporaci s hlavním důrazem na pohledávky po lhůtě splatnosti. Na základě finanční analýzy, rozboru pohledávek a interních směrnic ve společnosti jsou v práci navrhnuta ...