Now showing items 1-6 of 6

 • Řízení pohledávek v bance 

  Letovská, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení pohledávek v obchodní bance. Práce obsahuje teoretickou část, která se zaměřuje na vymezení základních pojmů týkajících se řízení pohledávek. Analytická část se zabývá současnou ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Pospěchová, Marie
  Obsahem této bakalářské práce je problematika řízení pohledávek v obchodní korporaci a to především těch pohledávek, které již mají uplynulou dobu splatnosti. V teoretické části bakalářské práce jsou charakterizovány ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Teplá, Markéta
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku správného řízení pohledávek ve vybrané obchodní korporaci. Jedná se zejména o ty pohledávky, které již mají uplynulou dobu splatnosti. Hlavním cílem je analýza přístupu ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Kobelka, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku pohledávek ve vybrané obchodní korporaci a v návaznosti na provedenou finanční analýzu a detailní analýzu stavu pohledávek navrhuje obchodní korporaci nové, popřípadě upravené ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Oskorip, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení pohledávek ve vybrané obchodní společnosti. Hlavní důraz je kladen na pohledávky po lhůtě splatnosti. Na základě finanční analýzy jsou společnosti navržena opatření ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Bártová, Simona
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením pohledávek ve vybrané obchodní korporaci, především pohledávek po splatnosti. Je rozdělena na tři části. V teoretické části jsou popsány důležité pojmy z oblasti pohledávek, v ...