Now showing items 1-2 of 2

  • Pásový dopravník 

    Zavřel, Patrik
    Tato bakalářská práce se zabývá výpočtovým a konstrukčním řešením pásové dopravníku, určeného pro dopravu vlhkého písku, s požadovaným dopravním výkonem 110 t/hod, zadaným výškovým rozdílem 4,5m a délkou dopravníku mezi ...
  • Pásový dopravník pro drcené kamenivo 

    Hladík, František
    Cílem této bakalářské práce je provést konstrukční řešení pásového dopravníku pro dopravu drceného kameniva o zrnitosti 32 – 63 mm, s dopravním výkonem 100 000 kg·h-1 a výškovým rozdílem 15 m. V práci je obsažen stručný ...