Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh přídavného frézovacího zařízení pro CNC Masturn MT54 

    Petrych, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem přídavného frézovacího vřetena k CNC soustruhu MASTURN MT54. První část obsahuje důkladnou analýzu problematiky frézovacích vřeten. Další část se zabývá popisem jednotlivých ...
  • Návrh vřeteníku soustružnického centra 

    Žádník, Lubomír
    Diplomová práce se zabývá návrhem vestavného vřeteníku soustružnického centra. Cílem práce je návrh vřetene pro stroje o výkonu do 10 kW. Pohon vřetene je realizován přes dvoustupňovou převodovku a řemenový převod. V úvodu ...