Now showing items 1-11 of 11

 • Návrh pohonu natáčení monitorovací paraboly 

  Brada, Michal
  Bakalářská práce se zabývá konstrukcí pohonné jednotky pro nastavení přesného azimutu a elevace meteorologického radaru. Úvodní část je věnována základnímu popisu funkce meteorologického radaru. Druhá část se zabývá výběrem ...
 • Návrh příčníku testovacího zařízení 

  Šilar, Tomáš
  Tato práce se zabývá konstrukčním řešením testovacího stroje pro pohybová ústrojí chladících zařízení. A to včetně návrhu pohonu, mechanické pojistky proti přetížení a připojení tří typů madel. První část je věnována ...
 • Odstředivé radiální ponorné vodní čerpadlo s hydrostatickým pohonem 

  Holan, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem radiálního ponorného vodního čerpadla s hydrostatickým pohonem. V práci jsou popsány základní principy čerpadel a také hydraulické strojní součásti čerpadlového systému. Dále je podrobněji ...
 • Pokročilé algoritmy řízení pohonných jednotek 

  Špičák, Milan
  Tato práce se zabývá výpočetním řízením pohonných jednotek motorových vozidel použitím společné proměnné, točivého momentu. Práce je rozdělena do třech částí, první část se zabývá návrhem metody pro odhad točivého momentu ...
 • Přeplňované motory formule 1 

  Prokšová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá přehledem vývoje přeplňovaných motorů vozů Formule 1. Jsou zde uvedeny některé typy přeplňovaných motorů hojně užívaných v 80. letech a jejich historie. Poté následuje seznámení se sezonou ...
 • Řešení kmitání pohonné jednotky na dynamometru 

  Lux, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá kmitáním pohonné jednotky na dynamometru. Pro tento problém mi byl přidělen šestiválcový motor, který je spojen pomocí pružné spojky s dynamometrem. Na základě zjednodušeného výpočtového ...
 • Spirální šnekový dopravník 

  Horák, Michal
  Předmětem této bakalařské práce je návrh a konstrukční řešení vodorovného bezosého spirálového dopravníku pro dopravu cukru na dopravní vzdálenost 7,5 m. Úvodní část je zaměřena na teorii o spirálním dopravníku a dopravovaném ...
 • Spirální šnekový dopravník 

  Žádník, Lubomír
  Bakalářská práce se zabývá návrhem spirálního šnekového dopravníku. V úvodu je představena teorie dopravníku včetně jeho využití a popisu základních částí. Následující část práce popisuje návrhový výpočet a volbu jednotlivých ...
 • Spirální šnekový dopravník 

  Nekoksa, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukčním řešením spirálního šnekového dopravníku. V textové části je proveden návrhový výpočet hlavních částí spirálního šnekového dopravníku, návrh pohonné jednotky, uložení ...
 • Vývoj vozů Formule 1 

  Šopík, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem vozů formule 1 od počátku Mistrovství světa formule 1 a popisuje prvních 20 let tohoto vývoje. Toto období je charakterizováno jako přechod předválečných vozů s motory vpředu na vozy ...
 • Vývoj vozů Formule 1 

  Studeník, Juraj
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem vývoje, výzkumu, výroby a zkoušení komponentů pro vozy formule 1. Na základě těchto zlepšení dochází k posunu ve vývoji technologií, které podporují větší bezpečnost pro jezdce a ...