Now showing items 1-4 of 4

 • Konstrukce multifunkčního obráběcího centra 

  Cvejn, Jiří
  Předmětem této diplomové práce je konstrukční návrh rámu, příčníku a příčného a podélného posuvu multifunkčního obráběcího centra. V první části je provedena rešerše historie obráběcích strojů, rozdělení obráběcích center, ...
 • Konstrukční návrh lineární osy pro těžký obráběcí stroj 

  Horák, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem lineární osy pro těžký obráběcí stroj. V práci je popsána definice těžkého obráběcího stroje a také jeho základní konstrukční uzly. V další kapitole jsou popsány jednotlivé ...
 • Multifunkční obráběcí centrum pro rotační i nerotační obrobky 

  Merenus, Ondřej
  Tato práce se bude věnovat návrhu konstrukce multifunkčního obráběcího centra. Práce vzniká ve spolupráci s kolegy Bc. Michalem Kunorzou, který řeší rotační stůl stroje, a Bc. Tomášem Grëtzem, který má zadán návrh obráběcího ...
 • Návrh řízeného pohonu paralaktické montáže 

  Šulc, Dalibor
  Cílem této práce je rešerše možných pohonů pro paralaktickou montáž a jeho návrh včetně řízení mikrokontrolerem. Práce dále popisuje použitý kaskádní regulátor a metodu pro výpočet nelineárně se měnící polohy. Součástí je ...