Now showing items 1-5 of 5

 • Informační systém pro správu rezervací v restauracích 

  Slanař, David
  Tato bakalářská práce pojednává o stávajícím stavu fungování rezervací v restauracích a jeho inovaci pomocí zavedení informačního systému pro vytváření a správu rezervací. Popisuje návrh internetové webové aplikace umožňující ...
 • Podnikatelský záměr 

  Ondrušová, Denisa
  Předmětem bakalářské práce je návrh podnikatelského plánu, který se zaměřuje na založení podnikání v oblasti pohostinství. Tento návrh bude v budoucnu využit pro založení kavárny BIO Caffé Green. Práce obsahuje všechny ...
 • Podnikatelský záměr v oblasti pohostinství 

  Mazůrek, Václav
  Podnikatelský plán v oboru pohostinství s náležitostmi pro založení firmy jsou hlavním cílem této bakalářské práce. Bakalářská práce vychází z teoretických poznatků. Ke splnění základního cíle je potřeba vypracovat analýzy ...
 • Vliv kontroly na evaluaci a motivaci zaměstnanců 

  Voňavka, Adam
  Tato práce je zaměřena na motivaci a evaluaci zaměstnanců v gastro podniku, analýzu těchto činností a jejich vliv na nežádoucí chování personálu k podnikovým financím a majetku obecně. V první části budou popsána teoretická ...
 • Vývoj EU - komparace České a Slovenské republiky ve vybraném odvětví 

  Dvořáková, Petra
  Cílem diplomové práce je vytvořit komparaci ekonomiky členských zemí mezi Českou republikou a další členskou zemí Evropské unie. Touto další členskou zemí bylo vybráno Slovensko, které se České republice podobá, má s Českou ...