Now showing items 1-2 of 2

  • Diagnostika vlastností polovodičových materiálů 

    Šeliga, Ladislav
    Tato práce se zabývá popisem základních vlastností polovodičových materiálů a metodami měření vlastností polovodiče. V první části práce jsou rozebrány elementární polovodiče, polovodičové sloučeniny a pásová struktura. V ...
  • Sledování fyzikálních veličin v polovodičových materiálech 

    Jankulár, Tomáš
    Bakalářská práce se zabývá sledováním fyzikálních veličin v polovodičových materiálech. Experiment byl zaměřen na měření pohyblivosti minoritních nosičů proudu a měření konduktivity pro vzorek křemíku a germania.