Now showing items 1-2 of 2

  • Model pro určení směrovosti šíření zvuku 

    Zdvyhal, Marian
    Tato diplomová práce řeší vytvoření výpočtového modelu šíření zvuku pro určení hladiny akustického tlaku v okolí vícebodového zdroje hluku s ohledem na směrové vyzařování jeho jednotlivých prvků (kompresor a ventilátor). ...
  • Simulace akustického pole soustavy zdrojů zvukového signálu 

    Kohoutek, Jan
    Práce má za úkol popsat zákonitosti interakce zvukových vln v prostoru. Pro pochopení celého tématu jsou úvodem definovány všechny důležité fyzikální zákonitosti týkající se zvukového vlnění. Dále se zabývá frekvenčními a ...