Now showing items 1-1 of 1

  • Betonová stropní deska - deskový skelet 

    Macháček, Jan
    Cílem této bakalářské práce je navržení nosné železobetonové lokálně podepřené desky pro stropní konstrukce v druhém nadzemním podlaží nemocnice. K modelování vnitřních sil v konstrukci byl použit software RFEM, výsledky ...