Now showing items 1-4 of 4

 • Jeřáb mostový jednonosníkový 

  Stanec, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a výpočtem jednonosníkového mostového jeřábu s požadovanými základními parametry: nosnost 10 000 kg, rozpětí jeřábu 12 000 mm, rozvor 2 500 mm a zdvih 7 000 mm. V diplomové ...
 • Přesuvna elektromechanická 

  Přecechtílek, Pavel
  Cílem této diplomové práce je provést konstrukční návrh přesuvny pro přemisťování svazků plechů s rozvahou konstrukce elektromechanické a elektrohydraulické a provést důležité technické výpočty. Úvod práce obsahuje popis ...
 • Studie chování pásového podvozku pracovního stroje s využitím dynamické simulace 

  Kukla, Lukáš
  Cílem bakalářské práce je vypracování rešerše shrnující poznatky o typech pásových podvozků u současných mobilních pracovních strojů. Vypracování kritického rozboru jednotlivých konstrukčních řešení pásových podvozků s ...
 • Vůz pro transport odlitků 

  Krbeček, Petr
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem kolejových vozů, jenž jeden je s elektrickým pohonem a druhý bez pohonu jako vlečený nebo tlačený. Práce obsahuje popis hlavních částí vozů a jejich provedení. V následující ...