Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza a návrh uložení pojezdu výtahu v lakovně karoserií 

  Polášek, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je provedení analýzy poškozování vodících drah u výtahu karoserií a následné vytvoření konstrukčního návrhu nového řešení pojezdu podle předem získaných poznatků. V první části této práce je ...
 • Jeřáb mostový 50t - 27m 

  Daňhel, Oldřich
  Tato diplomová práce se zabývá kočkou mostového jeřábu s nosností 50 000 kg. Cílem práce je funkční výpočet pojezdového a zdvihového ústrojí kočky a pevnostní výpočet rámu dle platných norem ČSN a literatury zabývající se ...
 • Jeřábová kočka 36t 

  Kantor, Roman
  Diplomová práce se zabývá řešením hlavních rozměrů jeřábové kočky o nosnosti 36t, která bude používána pro nakládku a vykládku železného šrotu, pro manipulaci se šrotem je použit břemenový elektromagnet. Výpočtová část ...
 • Pojezdový mechanismus jeřábové kočky nosnost 32 t 

  Bláha, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pojezdového ústrojí jeřábové kočky mostového jeřábu o nosnosti 32 t. Hlavní cíl práce je návrh a výpočet vybraných součástí pojezdového mechanismu a součástí bezprostředně souvisejících. ...
 • Pomocná jeřábová kočka 10000 kg 

  Milichovský, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem pomocné jeřábové kočky s nosností 10t. Jeřábová kočka se pohybuje po venkovní dráze šrotiště. Cílem této práce je výpočet a vlastní návrh zdvihového a pojezdového ústrojí, pevnostní ...
 • Regálový zakladač pro ukládání palet v automatickém skladu 

  Javůrek, František
  Cílem předložené práce byl návrh nové typové řady regálových zakladačů v rozmezí od 8 do 36 m pracujících v plně automatizovaných skladech. Použitím plně automatizovaných skladů již odpadá jakýkoli lidský zásah do uspořádání ...