Now showing items 1-20 of 55

 • Alternativní možnosti investování 

  Dirhan, Martin
  Bakalářská práce se zaměřuje na alternativní formy investování (pamětní mince z drahých kovů a francouzská vína - Bordeaux) v komparaci s běžnými finančními investicemi, které jsou běžně dostupné v rámci finančního trhu ...
 • Analýza ukazatelů pojistného plnění z povinného ručení 

  Večerka, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá analýzou časové řady průměrné škody na povinném ručení u společnosti AXA pojišťovna a.s. Práce obsahuje teoretická východiska, která jsou využita v praktické části, kde je průměrná škoda analyzována ...
 • Analýza ztráty zisku dopravní organizace v důsledku opravy po nehodě u autobusů s obsaditelností nad 30 míst 

  Pitaš, Martin
  Hlavním cílem diplomové práce je příprava ekonomických a technických podkladů pro analýzu ztráty zisku dopravní organizace v důsledku opravy po nehodě u autobusů s obsaditelnosti nad 30 míst. Celá práce je rozdělena na tři ...
 • Aplikace fuzzy logiky v pojišťovnictví 

  Sedlák, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení bonity zákazníka. Konkrétně je orientována na využití Fuzzy logiky při stanovování výše povinného ručení, které musí mít ze zákona sjednané každé v České republice provozované ...
 • Daňové benefity zaměstnanců 

  Česal, Zdeněk
  Tato práce se zabývá možnostmi daňově výhodného odměňování zaměstnanců pomocí zaměstnaneckých výhod. Popisuje jak peněžní, tak nepeněžní formy odměňování a motivování pracovníků a zároveň ukazuje jejich dopady na daňové ...
 • Financování bydlení v rámci finančního plánu koncového klienta 

  Pražák, Antonín
  Tato bakalářská práce se zabývá financováním bydlení a jeho dopady na tvorbu finančního plánu člověka. V práci jsou srovnány dva nejčastější produkty využívané za účelem financování bydlení, kterými jsou hypoteční úvěr a ...
 • Investiční životní pojištění – návrh na tvorbu optimálního rezervotvorného produktu 

  Bradáč, Richard
  Obsahem diplomové práce je analýza produktů investičního životního pojištění společnosti AXA pojišťovna, a. s. a jejich srovnání s nabídkou vybraných komerčních pojišťoven. Výsledkem práce je návrh na zlepšení parametrů ...
 • Kalkulace pojistné částky při pojišťování staveb 

  Stejskal, Pavel
  Práce se zabývá problematikou stanovení pojistné částky při pojištění rodinných domů. Pro tyto účely jsou použity tři postupy oceňování nemovitostí. Tyto postupy jsou porovnány s metodikami pojišťoven. Použité metody jsou ...
 • Komplexní pojistná ochrana obce Lešná 

  Pechová, Helena
  Diplomová práce se zabývá hodnocením pojistné ochrany obce Lešná a rovněž analýzou a komparací nabídek pojistné ochrany majetku obce od komerčních pojišťoven. Na základě analýzy rizik ohrožujících obec a také analýzy ...
 • Komplexní pojištění podnikatelského subjektu 

  Moltaš, Jakub
  Tato diplomová práce popisuje návrh komplexního pojištění pro vybraný podnikatelský subjekt. Práce obsahuje charakteristiku vybrané společnosti, analýzu rizik, které společnost ohrožují, výběr nejvhodnější pojišťovny a ...
 • Management efektivního jištění stavebních zakázek z pohledu veřejného investora 

  Andrlová, Barbara
  Disertační práce je zaměřena na analýzu a porovnání používaných forem jištění stavebních zakázek z pohledu veřejného investora/zadavatele zakázek na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. ...
 • Matematické metody v ekonomii 

  Staněk, Jiří
  Tato bakalářská práce je řešena v prostředí nasyceného pojišťovnického trhu na území České republiky. Pojednává o produktu životního pojištění společnosti Allianz pojišťovna a.s., konkrétně o podpoře prodeje tohoto produktu. ...
 • Modelovaní individuálních pojistných rizik 

  Huspenina, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou pojistných rizik v životním pojištění z pohledu klienta. Teoretická část práce je věnována základním pojmům životního pojištění. Dále jsou zmíněny základní ideje optimalizace. Praktická ...
 • Možnosti životního pojištění pro pracovníky vybraného podnikatelského subjektu 

  Šmídová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá problematikou životního pojištění. Analyzuje současný stav pojištěnosti zaměstnanců vybraného podnikatelského subjektu a obsahuje návrhy pojistných produktů z oblasti životního pojištění a doporučení ...
 • Návrh metodiky výběru pojišťovacích produktů pro fyzické osoby 

  Gregorová, Jitka
  Diplomová práce s názvem Návrh metodiky výběru pojišťovacích produktů pro fyzické osoby se věnuje návrhu metodiky vybraných produktů pojišťoven pro fyzické osoby s ohledem na jejich potřeby a náklady na toto pojištění. ...
 • Návrh na zlepšení investičního životního pojištění společnosti ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 

  Dobiášek, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na životní pojištění a srovnání investičního životního pojištění společnosti ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, s nabídkou konkurenčních pojistných produktů vybraných komerčních pojišťoven. ...
 • Návrh na zlepšení Investičního životního pojištění společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. 

  Plachetská, Zuzana
  Obsahem diplomové práce je srovnání produktu investičního životního pojištění společnosti Kooperativa pojišťovna, a. s. s nabídkou konkurenčních produktů vybraných komerčních pojišťoven. Výsledkem práce je návrh na zlepšení ...
 • Návrh na zlepšení pojištěnosti města Vyškov 

  Kamínková, Petra
  Diplomová práce je zaměřena se na řešení problematiky pojistného portfolia města Vyškov. Cílem práce je analyzovat rizika města, srovnat stávající pojistnou ochranu, s možnostmi, které nabízí konkurence s ohledem na majetek ...
 • Návrh pojistného portfolia pro město Bzenec 

  Sekerková, Eva
  Diplomová práce se zabývá problematikou, která souvisí s návrhem pojistného portfolia pro město Bzenec. Na základě analýzy rizik je navrhnuto takové pojistné portfolio, díky kterému budou nejzávažnější rizika města ...
 • Návrh pojistného portfolia pro obec Koroužné 

  Dospíšilová, Klára
  Diplomová práce se zabývá analýzou a hodnocením rizik obce Koroužné. Cílem mé práce je na základě aktiv obce a analýzy rizik navrhnout takové pojistné portfolio, které bude minimalizovat dopady případné realizace nejzávažnějších ...