Now showing items 1-9 of 9

 • Komplexní pojistná ochrana obce Lešná 

  Pechová, Helena
  Diplomová práce se zabývá hodnocením pojistné ochrany obce Lešná a rovněž analýzou a komparací nabídek pojistné ochrany majetku obce od komerčních pojišťoven. Na základě analýzy rizik ohrožujících obec a také analýzy ...
 • Komplexní pojistná ochrana společnosti HP Konzult spol. s r.o. 

  Procházka, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu komplexní pojistné ochrany vybraného podnikatelského subjektu, kterým je společnost HP Konzult, spol. s r.o. Diplomová práce obsahuje základní teoretická východiska z ...
 • Pojistná ochrana podnikatelského subjektu 

  Kůrková, Nicola
  Bakalářská práce je zaměřena na pojistnou ochranu společnosti Auto Com s.r.o. Tato práce se skládá z teoretické části, kde jsou vymezeny pojmy týkající se pojišťovnictví a rizik. Druhá část práce je zaměřena na charakteristiku ...
 • Pojistná ochrana podnikatelského subjektu 

  Weberová, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením vhodné pojistné ochrany pro podnikatelský subjekt. Obsahuje analýzu rizik, která nejvíce ohrožují podnikatelský subjekt. Na základě analýzy je vytvořen návrh vhodných pojistných produktů ...
 • Pojistná ochrana podnikatelského subjektu 

  Duhajský, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na pojištění rizik nenadálých negativních situací firmy TECHAGRA s. r. o., které mají původ jak v povaze přírodních sil, tak i v nedokonalosti samotné společnosti. Tato práce se skládá z ...
 • Pojistná ochrana podnikatelského subjektu 

  Weberová, Denisa
  Diplomová práce se zabývá výběrem vhodné pojistné ochrany pro vybraný podnikatelský subjekt. Na základě analýzy rizik jsou zjištěny nejzávažnější rizika. Podle zjištěných rizik a současné pojistné ochrany za současné nabídky ...
 • Pojistná ochrana Senior Centra Blansko 

  Dražil, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pojistné ochrany SENIOR centra Blansko, p.o. První část bakalářské práce se věnuje teoretickým východiskům z oblasti pojištění a jeho fungováním. Hlavním cílem je v analytické ...
 • Pojistná ochrana vybraného podnikatelského subjektu 

  Dolák, Marek
  Bakalářská práce se zabývá analýzou pojistné ochrany vybraného podnikatelského subjektu, zkoumáním nabídky pojistných produktů pojišťoven a návrhem optimální pojistné ochrany dané firmy.
 • Problematika pojistné ochrany Obce Albrechtice 

  Ficner, Libor
  Diplomová práce se zabývá hodnocením pojistné ochrany Obce Albrechtice. Cílem práce je provést analýzu rizik ohrožujících obec, porovnat ji se současnou pojistnou ochranou a také s možnostmi, které nabízí konkurenční ...