Now showing items 1-8 of 8

 • Moderní trendy využití keramických jader pro letecký a energetický průmysl 

  Urbanovský, Jan
  Práce se zabývá procesy výroby keramických jader pro slévárny přesného lití. Tato jádra jsou vesměs používaná v leteckém a energetickém průmyslu ve výrobě lopatek nejen parních turbín. Jejich konkrétní úloha spočívá ve ...
 • Povrchová úprava mokrým lakováním 

  Fical, Karel
  Ochrana materiálů různými nátěry, je v dnešní době velmi důležitá, jak z hlediska estetického, funkčního, tak především antikorozního. Koroze každoročně způsobí nemalé škody na kovových konstrukcích a degradace materiálu ...
 • Příprava a vlastnosti ryzích geopolymerů 

  Bartoňová, Pavla
  Zhodnocení fyzikálních a chemických vlastností geopolymerních kompozitů připravených na bázi alkalicky aktivovaného metakaolinu s obsahem oxidu křemičitého. Optimalizace složení a návrh vhodné směsi pro přípravu kompozitních ...
 • Příprava historických geopolymerů 

  Šrámková, Eva
  Diplomová práce studuje historická pojiva na bázi geopolymerů. Práce si klade za úkol najít vhodné materiálové kompozice především z přírodních jílových minerálů (kaolinit, bentonit) a jejich modifikací (metakaolin). Tato ...
 • Studium anhydritových maltovin 

  Břicháčková, Jana
  Předkládaná práce se zabývá výzkumem v oblasti přípravy síranových pojiv na bázi anhydritu. Je koncepčně rozdělena na obecnou teorii síranových pojiv a anhydritových maltovin, zaměřenou zejména na lité anhydritové podlahy, ...
 • Studium elektrodových materiálů pro post-lithno iontové systémy 

  Kekelák, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem elektrodových materiálů pro post-lithno iontové systémy. V teoretické části práce je popsán princip, historie a konstrukce článků lithno iontových baterií. Samostatná kapitola je ...
 • Využití některých velkoobjemově produkovaných druhotných surovin k přípravě pojiv a kompozitů na bázi geopolymerů 

  Eckl, Ondřej
  Příprava geopolymerních kompozitů na bázi průmyslových odpadů z enegetických technologických zařízení a hutnictví.
 • Výzkum v oblasti anhydritových pojiv 

  Břicháčková, Jana
  Předkládaná práce se zabývá výzkumem v oblasti síranových pojiv na bázi anhydritu. Koncepčně je rozdělena na obecnou teorii síranových pojiv a anhydritových maltovin, kde je podrobně popsáno použití anhydritových maltovin ...