Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh štíhlé montážní linky ve vybraném podniku 

    Fischer, Petr
    Tato práce se zabývá návrhem štíhlé montážní linky ve vybraném podniku, konkrétně Slovácké strojírny, a.s., závod 9 v Zábřehu. V analytické části se bakalářská práce zaměřuje na rozbor současného stavu, přibližuje fungování ...
  • Racionalizace montážního nářadí 

    Straka, Jiří
    Tato bakalářská práce racionalizuje uspořádání montážního nářadí na linkovém pracovišti pomocí principů štíhlé výroby. Cíle práce bylo dosaženo především pomocí analýzy plýtvání a následné implementace metody 5S. Podařilo ...