Now showing items 1-7 of 7

 • Aerodynamické vlastnosti leteckých profilů 

  Foltýn, Pavel
  Tato bakalářská práce popisuje vliv geometrických charakteristik leteckého profilu na jeho aerodynamické vlastnosti. V první části práce je definován letecký profil, jsou zde popsány jeho geometrické charakteristiky, vznik ...
 • Aerodynamický návrh transsonického bezpilotního kluzáku 

  Kóňa, Marián
  Tato diplomová práce je zaměřena na aerodynamický návrh transsonického kluzáku, za účelem následování dopravního letounu v cestovním režimu. Cílem práce je provést základní geometrický návrh letounu s ohledem na Whitcombovo ...
 • Integrace výpočtového programu XFOIL v prostřední MATLAB 

  Křižák, Michal
  Práce se zabývá programem, který je schopný spouštět a řídit XFOIL z prostředí MATLABu. Tento program je zaměřen hlavně na hormadné zpracování dat a vykreslení výsledků z výpočtu XFOILu do grafů. Práce se také zabývá ...
 • Kluzáky v současném letectví 

  Schoř, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává v úvodu o stručné historii kluzáku. Druhá kapitola je věnována vysvětlení základních principů letu bezmotorového letadla včetně způsobu, jak může bezmotorový kluzák stoupat. Jsou zde také ...
 • Koncepční návrh elektrického výcvikového letounu 

  Seman, Matúš
  Predkladaná diplomová práca je venovaná koncepčnej fáze návrhu výcvikového letúna s elek-trickým pohonom certifikovaného v rámci predpisu CS-LSA. Návrhový proces geometrických a aerodynamických parametrov sa primárne opiera ...
 • Návrh základní koncepce air - mobilu 

  Podhorský, Matěj
  Tématem diplomové práce je koncepční návrh air-mobilu, tedy létajícího automobilu. Je provedeno srovnání dosavadních koncepcí, technický popis navrhovaného řešení, hmotový rozbor, výpočet aerostatických podkladů, výpočet ...
 • Posouzení vlivu modifikací křídla na poláru letounu 

  Mixová, Alexandra
  Tato práce se zabývá stanovením aerodynamické poláry letounu Roko NG, jejím zhodnocením a návrhem modifikace křídla, vlivem modifikace na poláru letounu a určením základních letových výkonů. V úvodu je vysvětlena problematika ...