Now showing items 1-20 of 33

 • Měření posunů a přetvoření střešní konstrukce 

  Hubáček, David
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením posunů a přetvoření dřevěné střešní konstrukce velkého rozpětí bazénové haly aquaparku v Brně – Kohoutovicích. Cílem práce je porovnání a ověření využitelnosti metody laserového ...
 • Měření přetvoření mostní konstrukce a železničního svršku 

  Staněk, Boleslav
  Tato diplomová práce se zabývá etapovým měřením přetvoření mostní konstrukce a železničního svršku na mostě přes řeku Dyji v Břeclavi a jeho blízkého okolí. Hlavním cílem bylo určení podélných posunů kolejnicového pásu a ...
 • Polohové a výškové určení měřických sítí využívaných pro výuky v terénu 

  Suchánková, Tereza
  Předmětem této bakalářské práce bylo polohové a výškové určení bodů výukových měřických sítí ve zvolených lokalitách v katastrálním území Veveří. V práci je popsaný postup měřických a kancelářských prací. Je zde popsána ...
 • Tachymetrické zaměření krasové lokality u Babic nad Svitavou 

  Lukeš, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu polohopisného a výškopisného plánu v Moravském krasu. Konkrétně se jedná o geodetické zaměření terénního reliéfu metodou tachymetrie s důrazem na zaměření krasových jevů v lokalitě. ...
 • Tachymetrické zaměření okolí zámku ve Velkých Losinách 

  Belanis, Pavel
  Cílem bakalářské práce je tvorba účelové mapy okolí zámku ve Velkých Losinách. Lokalita je národní kulturní památkou. První část práce se zabývá teoretickými poznatky potřebnými k pochopení problematiky tvorby účelové mapy. ...
 • Tvorba účelové mapy krasového reliéfu - Josefov 

  Staněk, Boleslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu účelové mapy v oblasti krasového reliéfu. Konkrétně se jedná o geodetické zaměření terénního reliéfu v oblasti vývěru Jedovnického potoka. Tato lokalita se nachází zhruba ve ...
 • Tvorba účelové mapy krasového reliéfu - vývěr Jedovnického potoka 

  Netolický, Lukáš
  V této bakalářské práci je pojednáno o problematice tvorby účelové mapy a to konkrétně v krasovém reliéfu bezprostřední blízkosti vývěru Jedovnického potoka. Tato lokalita se nachází ve střední části moravského krasu. Práce ...
 • Tvorba účelové mapy lokality Kraví hora 

  Podolan, Patrik
  Bakalárska práca sa zaoberá získavaním dát z terénu potrebných pre vytvorenie mapy a nakoniec aj vlastnou tvorbou účelovej mapy v mierke 1:500, súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv. Práca je rozdelená na dve ...
 • Tvorba účelové mapy lokality Zelená Hora 

  Zachová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou účelové mapy lokality Zelená Hora u Žďáru nad Sázavou. Předpokladem je, že bude mapa využita pro zachycení aktuálního stavu tohoto místa. První část práce obsahuje popis lokality, ...
 • Tvorba účelové mapy na lokalitě V zrcadlech - jižní část 

  Chalupková, Klára
  Záměrem bakalářské práce je geodetické zaměření lokality bývalé důlní těžby V zrcadlech a tvorba účelové mapy zájmové oblasti v měřítku 1:500 a to dle ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy. První část ...
 • Tvorba účelové mapy parku 

  Karafiát, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou účelové mapy parku Zahájené v Bystřici pod Hostýnem. V první části práce jsou popsány termíny a použité metody vyskytující se v této práci obecně. Druhá část je věnována postupu při ...
 • Tvorba účelové mapy v lokalitě Strání 

  Baladová, Vendula
  Bakalářská práce se zabývá zaměřením polohopisu a výškopisu dané lokality. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje definici mapy, její dělení a metody měření při zpracování. Praktická část ...
 • Tvorba účelové mapy v Moravském krasu 

  Stolárová, Ivana
  Bakalárska práca rieši problematiku tvorby účelovej mapy v krasovom reliéfe, konkrétne v oblasti prepadania potoka Bílá voda do priestorov jaskyne Nová Rasovna. Lokalita sa nachádza v severovýchodnej časti Moravského krasu. ...
 • Tvorba účelové mapy v systému Microstation 

  Slezáková, Gabriela
  Zameranie a vyhotovenie účelovej mapy lokality Brno – Lesná s vymedzenými hranicami v programe MicroStation. Vytvorené podľa smernice pre tvorbu účelových máp. S využitím programov: MicroStation, MGEO, Groma
 • Tvorba účelové mapy v systému Microstation 

  Ondová, Natálie
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření účelové mapy sídliště v městské části Brno-Vinohrady. Na základě podkladů a materiálů bylo provedeno měření v terénu pomocí vhodně zvolených měřických metod. Následnými výpočty ...
 • Tvorba účelové mapy v systému Microstation 

  Hrušovská, Andrea
  Bakalárska práca sa zaoberá zameraním a tvorbou účelovej mapy v meste Nové Mesto nad Váhom, lokalita park Dominika Štubňu - Zámockého - starý židovský cintorín. Vytvorená podľa smerníc pre tvorbu účelových máp. Výsledkom ...
 • Tvorba účelové mapy v systému Microstation 

  Valachovič, Patrik
  Cieľom bakalárskej záverečnej práce je vyhotovenie účelovej mapy v mestskej časti Brno-Líšeň v mierke 1:500. Bakalárska práca je rozdelená do 4 kapitol. Prvá kapitola je zameraná na charakteristiku použitých metód merania. ...
 • Tvorba účelové mapy zadané části lokality Holštejn 

  Černohous, Tadeáš
  Cílem této bakalářské práce je vyhotovení účelové mapy zadané části lokality u obce Holštejn v měřítku 1:500. Konkrétně se jedná o zaměření terénního reliéfu, závrtů a vstupů do jeskyň v okolí přírodní rezervace Bílá voda, ...
 • Tvorba účelové mapy zámeckého parku Židlochovice 

  Pospíšilová, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou účelové mapy centrální části zámeckého parku přilehlého k Zámku Židlochovice. Předpokládá se, že výsledná účelová mapa bude v budoucnu využita k dendrologickým studiím a jiným činnostem ...
 • Určení přetvoření železničního svršku 

  Suchánek, Zbyněk
  Cílem diplomové práce bylo zaměření a vyhodnocení posunů kolejového pásu na železničním svršku a nosné konstrukce mostního objektu v km 0,206 trati Zábřeh na Moravě – Bludov přes řeku Moravskou Sázavu. Měření bylo provedeno ...