Now showing items 1-2 of 2

  • Binokulární vidění 

    Jemelka, Ondřej
    Práce se zabývá fyziologií binokulárního vidění, prostředky pro záznam, zpracování a reprodukci stereoskopických dynamických dat. Popisuje návrh a realizaci snímací aparatury využívající dvojice digitálních fotoaparátů, ...
  • Charakteristické vlastnosti luminiscenčního záření solárních článků 

    Malý, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi luminiscenčního záření fotovoltaických článků při elektroluminiscenci. Elektroluminiscence je děj, kdy látka začne vyzařovat elektromagnetické záření (tedy luminiscenci) vlivem ...