Now showing items 1-20 of 37

 • Analýza elektromagnetické vlny na rozhraní heterogenního prostředí 

  Kadlec, Radim
  Práce se zabývá analýzou řešení poměrů na rozhraní vrstev s různými elektromagnetickými vlastnostmi s využitím důsledného teoretického odvození analytických vztahů. Problém řeší i pro vícenásobná rozhraní se zahrnutím ...
 • Antény integrované do helmy 

  Elfmark, Zdeněk
  Práce je zaměřena na integraci antén do helmy. Jsou preferovány planární antény s různou polarizací a s různými možnostmi napájení. Jsou zkoumány možná umístění zářičů na helmě, případně uvnitř helmy.
 • Automatizované pracoviště pro stejnosměrná měření 

  Plocr, Radek
  Předkládaná práce shrnuje přehled stejnosměrných metod pro diagnostiku elektroizolačních systémů. Zkoumá problematiku a zásady měření malých proudů. Součástí práce je návrh a vytvoření měřicího pracoviště pro dlouhodobé ...
 • Charakteristické vlastnosti luminiscenčního záření solárních článků 

  Malý, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi luminiscenčního záření fotovoltaických článků při elektroluminiscenci. Elektroluminiscence je děj, kdy látka začne vyzařovat elektromagnetické záření (tedy luminiscenci) vlivem ...
 • Chování feroelektrik v elektrickém poli 

  Krejčí, Josef
  Předložená práce popisuje vlastnosti a použití feroelektrických materiálů nacházejících uplatnění v elektrotechnickém a elektronickém průmyslu. Práce je zaměřena zejména na jejich chování v elektrickém poli o různých ...
 • Chování feroelektrik v teplotní oblasti 

  Czanadi, Jindřich
  Předložená práce popisuje vlastnosti a využití feroelektrických materiálů, které mají uplatnění v elektronickém a elektrotechnickém průmyslu. Práce pojednává o chování feroelektrik v teplotní oblasti. Bylo navrženo vhodné ...
 • Detection-Discrimination Method for Multiple Repeater False Targets Based on Radar Polarization Echoes 

  ZONG, Z. W.; SHI, L. F.; LI, Y. Z.; WANG, X. S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-04)
  Multiple repeat false targets (RFTs), created by the digital radio frequency memory (DRFM) system of jammer, are widely used in practical to effectively exhaust the limited tracking and discrimination resource of defence ...
 • Dielektrické vlastnosti kapalných izolantů 

  Jahn, Michal
  Tato Diplomová práce se zabývá problematikou měření kapalných dielektrických materiálů (izolantů). Především se jedná o různé druhy čistých a pitných vod, ale také transformátorové oleje. V této práci byla zpracována ...
 • Distribuované optické vláknové senzory 

  Holík, Tomáš
  Práce pojednává o možnostech využití optického vlákna jako senzoru. Úvod práce je věnován základům optiky. Dále se práce zabývá problematikou optické interferometrie, polarizace a rozptyly v optickém vláknu. Hlavním výstupem ...
 • Distributed Sensing Based on Interferometry and Polarization Methods for Use in Fibre Infrastructure Protection 

  Münster, Petr; Horváth, Tomáš; Vojtěch, Josef (MDPI, 2019-04-16)
  Fibre optic infrastructures are very important, and therefore, it is necessary to protect them from fibre cuts. Most fibre cuts are caused by digging activity, and many network operators seek appropriate solutions enabling ...
 • Dual-Band Compact Metamaterial-Inspired Absorber with Wide Incidence Angle and Polarization Insensitivity for GSM and ISM Band Applications 

  Kaur, K. P.; Upadhyaya, T.; Palandoken, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-12)
  A dual-band metamaterial inspired microwave absorber composed of concentric two crossed double-arrow shaped resonators, ring resonator with four splits at the corners and square ring resonator is presented. The proposed ...
 • Elektrická charakterizace flexibilních nanovlákenných piezoelektrických materiálů 

  Vlasáková, Romana
  Tato bakalářská práce se zabývá piezoelektrickými nanovlákennými materiály. V první části je popsán vznik, využití a možné aplikace nanovláken. Dále je probrán princip piezoelektrického jevu, jehož podstatou je přeměna ...
 • Elektrické vlastnosti modifikovaných oligobutadiénů 

  Toulová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá chováním dielektrických materiálů ve střídavém elektrickém poli. Ke zjišťování vlastností dielektrických materiálů ve frekvenční oblasti byla použita metoda dielektrické relaxační spektroskopie. ...
 • Investigation of Optical Properties of Biological Tissues 

  Prokopyeva, E. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  Optical methods of biological tissue investigation are the most promising in various applications such as biomedicine, agriculture, food control, due to their significant advantages. This paper describes the optical system ...
 • Luminiscenční diagnostika fotovoltaických článků 

  Stojan, Radek
  Diagnostika vad fotovoltaických článků patří ke stěžejním krokům jejich výroby. Předkládaná dizertační práce pojednává o diagnostice fotovoltaických článků pomocí zářivé rekombinace párů elektron – díra, jenž nazýváme ...
 • Měření disperzí optických přenosů 

  Motúz, Rastislav
  Diplomová práce se nejprve věnuje teoretickému rozboru jevů vyskytujících se v optických vláknových přenosech. V teoretické části je pojednáno o jevech lineárních a nelineárních, dále je prostor věnován disperzím, které ...
 • Měření parametrů laserových svazků 

  Vrábel, Miroslav
  Táto práca pojednáva o vlastnostiach laserového žiarenia. Oboznamuje s teóriou a sposobom úplneho popisu laserových zvazkov. S týmto cielom boli zostavene experimenty na zmeranie geometrických a výkonových parametrov, ...
 • Měření permitivity a ztrátového činitele vody 

  Zimáková, Jana
  Diplomová práce se zabývá dielektrickými vlastnostmi vody. Popisuje základní chemické a fyzikální vlastnosti vody a její rozdělení z hlediska struktury. Dále popisuje základní parametry vody destilované, deionizované a ...
 • Měření piezoelektrického nábojového koeficientu 

  Stehno, David
  Cílem této bakalářské práce bylo teoreticky nastudovat určování piezoelektrických koeficientů, zejména piezoelektrického nábojového koeficientu a pomocí různých metod měření určit tento koeficient. Dále nastudovat problematiku ...
 • Minimalizace vlivu rušení na bezdrátovou síť 

  Doležal, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá technologiemi přenosu dat přes bezdrátové prostředí. Práce se věnuje možnostem optimalizace přenosu v bezdrátové síti především z pohledu omezování vlivů rušení. V první části je proveden ...