Now showing items 1-11 of 11

 • Algoritmy třídění 

  Schwarz, Jakub
  Pri obrovských objemech dat, které se behem výrobních procesu zpracovávají, je snadná orientace a hledání v nich zcela zásadní. Správné a rychlé trídení dat je jednou z nejduležitejších cinností pri jejich zpracování. Cílem ...
 • Algoritmy vyhledávání 

  Ďuriš, Martin
  Práca sa venuje opisu a analýze vybraných algoritmov vyhľadávania v jednodnorozmerných poliach. Algoritmy sú analyzované matematicky a graficky. Matematická analýza je realizovaná na základe množstva vykonaných porovnaní ...
 • Identifikace zdrojů hluku pomocí beamformingu 

  Kurc, David
  Tato diplomová práce se zabývá systémy identifikace zdrojů hluku pomocí mikrofonních polí, které jako metodu zpracování nasnímaných akustických signálů využívají beamforming. V práci jsou popsány jednotlivé prvky takového ...
 • Měření entropie v Internetové komunikaci 

  Stejskal, David
  Práce se zabývá měřením entropie v Internetových protokolech. Zabývá se měřením entropie a poté aplikací na protokoly a jejich pole. Uvádí výsledky měření a interpretuje je. Také se snaží ukázat pravděpodobné trendy v ...
 • Návrh obytné zóny v Milevsku 

  Kolářová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá návrhem obytné zóny na parcelách na okraji města Milevsko. Na poli byly rozvrženy parcely a navrženy pozemní komunikace a navržena parkovací stání.Byly navrženy tři varianty a jedna z variant je ...
 • Návrh systému pohonu elevátoru skladovacího systému LogiMat 

  Dosedla, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nového pohonu skladovacího systému Logimat. Zaměřena je na návrh nového pohonu pro zatížení až 1200 kg a rychlost a přizpůsobení rámu elevátoru novému pohonu. V první části je provedena ...
 • Objektově relační databáze 

  Franek, Zdenko
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou objektovo relačných databázových systémov. Popisuje objektovo relačný model definovaný podľa štandardov SQL, a následne využitie týchto štandardov v produkte databázy Oracle ...
 • Polyfunkční koncový dům v Karlových Varech 

  Růžička, Jiří
  Projekt řeší návrh polyfunkčního dumu ve stavební proluce, uvažovaná lokalita stavby se nachází v Karlových Varech, v ulici Na Vyhlíce. Jedná se o lázeňskou chráněnou lokalitu. Součástí projektu je dispoziční řešení a ...
 • Sportovní centrum Brno 

  Shmykov, Egor
  Tato práce se zabývá sportovní areál v Brně. Tento sportovní komplex se skládá z budov, které se nazývají ke zvýšení popularity sportu ve městě. Jeden z největších z nich je objekt fotbalového stadionu. Fotbalový stadion ...
 • Výpočet jednofázového asynchronního motoru 

  Ševčík, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá jednofázovým asynchronním motorem. První část pojednává o konstrukci, principu činnosti a základních parametrech tohoto motoru. Je probrán také vznik točivého momentu a momentové charakteristiky ...
 • Výpočet tepelného pole rozvaděče UniGear 500R 

  Mokrý, Lukáš
  Cílem mé práce je představení vysokonapěťového rozváděče typu UniGear 500R, spadajícího do rodiny rozváděčů UniGear. U pole typu 500R se zaměřím na problematiku oteplování jeho částí během provozu. Maximální hodnoty oteplení ...